Europos įmonių tyrimai

Europos įmonių tyrimas (ECS) atliekamas kas ketverius metus nuo 2004–2005 m., kai buvo atliktas pirmasis Europos įmonių darbo laiko ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tyrimas (ESWT). Antrasis tyrimas (nauju pavadinimu – Europos įmonių tyrimas) užbaigtas 2009 m., trečiasis atliekamas 2013 m.

Tyrimo tikslai yra trys:

  • pasitelkiant vieną metodiką surinkti, įvertinti ir surašyti informaciją apie Europos įmonių strategijas ir metodus;
  • analizuoti įmonių metodų sąsajas ir reikšmę ir įvertinti metodus įmonės lygio struktūrų požiūriu, ypač susitelkiant į socialinį dialogą;
  • stebėti tendencijas;
  • prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ vykdymo surašant ir įsigiliant į įmonių strategijas ir metodus, kurie gali turėti įtaką pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui ir socialinio dialogo raidai įmonėse. Tyrimas turėtų suteikti galimybę parengti vienodus šių klausimų rodiklius Europos žmonėms.

Europos įmonių tyrimas – tai anketa paremtas reprezentacinis atrankinis tyrimas, atliekamas telefonu šalies kalba (kalbomis). Viena tyrimo ypatybių yra tai, kad kalbamasi su įmonės žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovu ir, jei įmanoma, su darbuotojų atstovu. Pirmame tyrimo etape buvo nagrinėjami įmonės darbo laiko organizavimo modeliai ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros klausimai. Antruoju etapu bus tiriami įvairūs lankstaus darbo organizavimo aspektai, įskaitant darbo laiko lankstumą, sutarčių sąlygų lankstumą, kintamojo darbo užmokesčio ir finansinio dalyvavimo formas, taip pat žmogiškųjų išteklių priemones ir socialinio dialogo darbo vietoje pobūdį ir kokybę. Atliekant trečiąjį tyrimą bus nagrinėjami darbo vietos organizavimo ir inovacijų, darbuotojų dalyvavimo ir socialinio dialogo klausimai Europos įmonėse.

Plečiantis ES augo ir tyrimo geografinė aprėptis:

  • Pirmasis ECS (ESWT) 2004–2005 m.: 21 šalis: 15 ‘senųjų’ ES valstybių narių ir Kipras, Čekijos Respublika, Vengrija, Latvija, Lenkija ir Slovėnija.
  • Antrasis ECS 2009 m.: 30 šalių: 27 ES valstybės narės, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (FYROM) ir Turkija.
  • Trečiasis ECS 2013 m.: 32 šalys: 27 ES valstybės narės, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (FYROM), Islandija, Juodkalnija ir Turkija.