Gerai veikiančios ir įtraukios darbo rinkos

28 Vasaris 2022

Gerai veikiančios darbo rinkos yra išankstinė sąlyga, jei norima visapusiškai išnaudoti iš finansų ir ekonomikos krizės besivaduojančios ekonomikos darbo vietų kūrimo potRead more

Gerai veikiančios darbo rinkos yra išankstinė sąlyga, jei norima visapusiškai išnaudoti iš finansų ir ekonomikos krizės besivaduojančios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą. Krizės padariniai įvairių ES valstybių narių darbo rinkose buvo labai skirtingi; ypač nukentėjo tam tikros grupės, kaip antai jaunimas ir menkai išsilavinę asmenys. Be to, dėl sparčių struktūrinių pokyčių kyla naujų iššūkių, susijusių su galimu darbo jėgos trūkumu, taip pat su įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktimi įvairiuose sektoriuose ir regionuose.

Pagrindinė ES užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimo priemonė yra Europos socialinis fondas, kuris padeda žmonėms rasti darbą, palankių sąlygų neturinčius žmones integruoti į visuomenę ir visiems užtikrinti geresnes gyvenimo galimybes. Taip pat yra priimta įvairių Europos teisės aktų, kuriais reglamentuojamos darbuotojų teisės darbo rinkoje. Be to, 2017 m. balandžio mėn. Europos Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramstį. Šis ramstis yra priemonė, skirta pratęsti ir papildyti ES socialinę ir užimtumo politiką, siekiant suteikti pagrindą kelių sričių politikai, kuri yra būtina norint užtikrinti, kad darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemos veiktų gerai ir tinkamai.

Read less

Naujausi pakeitimai

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Eurofound tyrimų paskirtis – gerinti supratimą apie darbo rinkų dinamiką Europoje, kartu suteikiant pagrindą politikai, kuria siekiama gerinti jų veikimą. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse nedarbo lygis yra aukštas, ypač svarbi politika, kuria siekiama reintegruoti bedarbius į darbo rinką, taip pat konkrečioms grupėms, kaip antai jaunimui, migrantams, moterims ar vyresniems bedarbiams, skirta politika. Eurofound šioje srityje atliko plataus masto tyrimus, pastaraisiais metais sutelkdamas dėmesį į jaunimo, lyties ir darbo, naujų užimtumo formų, judumo ir migracijos, taip pat į darbo užmokesčio klausimus.

Svarbiausias indėlis

Eurofound nagrinėja užimtumo ir socialinius iššūkius, kurių kyla jaunimui. Tyrimuose išnagrinėti klausimai, susiję su socialine įtrauktimi ir su poreikiu atsižvelgti į įvairias pažeidžiamų jaunų žmonių aplinkybes rengiant jų paramos politiką. Be to, Eurofound nagrinėja jaunimo verslumą ir veiksmingas jo paramos priemones.

Kitos krypties tyrimuose atkreipiamas dėmesys į vyrų ir moterų užimtumo skirtumo ekonominius bei socialinius padarinius ir vertinama, kiek veiksmingos politikos priemonės, skirtos skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje.

Kituose tebevykdomuose tyrimuose nagrinėjamas naujų formų užimtumas, kuris skiriasi nuo tradicinio standartinio ar nestandartinio užimtumo, taip pat vertinamas tokio naujo užimtumo poveikis darbo sąlygoms ir darbo rinkoms. Po pradinio tipologijos tyrimo buvo atlikta išsami konkrečių naujų užimtumo formų, tokių kaip strateginiai darbuotojų mainai ir IRT pagrįstas mobilus darbas, apžvalga.

Judumo tyrimas suteikė naujausios informacijos apie darbo jėgos judėjimą Europoje ir ekonominės krizės poveikį migracijai.

Be to, Eurofound atliko išsamią įvairių klausimų, susijusių su asmens statuso pokyčiu darbo rinkoje, analizę, įskaitant tokius aspektus kaip darbo stažaslaikinas užimtumas ir jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Read less