Išėjimas į pensiją

26 Sausis 2022

Dar visai neseniai išeiti į pensiją iš apmokamo darbo sulaukus 65 metų, o dažnai ir anksčiau, buvo įprasta ES. Pensinis amžius ES valstybėse narėse yra skirtingas ir pastaruoju metu jis yra ilginamas. 

Naujausi pakeitimai

Age and quality of life: Who are the winners and losers?

Much policy is developed and operationalised through the prism of age, and addressing differences in the economic and...

Pay is just one aspect of disadvantage for women on the labour market

The equal treatment of women and men has been a fundamental principle of the European Union since its inception, but...

Social insecurities and resilience

Feelings of insecurity in several dimensions of life are widespread in the EU population, even among those who are...
Top

Kadangi staigaus gimstamumo padidėjimo kartos žmonės išeina į pensiją, daugiau darbuotojų išeis į pensiją, nei ateis naujų darbuotojų į darboRead more

Kadangi staigaus gimstamumo padidėjimo kartos žmonės išeina į pensiją, daugiau darbuotojų išeis į pensiją, nei ateis naujų darbuotojų į darbo rinką. Visoje Europoje žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, o gimimo rodikliai prastėja, todėl ES politikos prioritetas yra skatinti ilgiau išlikti darbingais, taip užtikrinant pensijų sistemų tvarumą ir reikiamą socialinę apsaugą. Pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės nusprendė pailginti pensinį amžių (pavyzdžiui, Airija iki 2028 m. ketina pailginti pensinį amžių iki 68 metų, o Vokietija iki 2031 m. planuoja pailginti pensinį amžių iki 67 metų) ir ieškojo būdų, kaip paskatinti darbuotojus ilgiau išlikti savo darbo vietose. Dauguma vyresnio amžiaus darbuotojų taip pat vis dažniau nori ilgiau dirbti.

Europos Komisijos 2012 m. baltojoje knygoje dėl pensijų siūloma imtis iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama sukurti sistemą, leidžiančią vyresnio amžiaus pajėgiems darbuotojams toliau dirbti ir daugiau sutaupyti savo pensijai. Šioje knygoje valstybės narės taip pat buvo paragintos panaikinti įstatyme nustatyto vyrų ir moterų pensinio amžiaus skirtumus ir peržiūrėti nepagrįstą privalomą pensinį amžių. Komisija taip pat peržiūrėjo Europoje sunkius ar pavojingus darbus dirbančių darbuotojų išėjimo į pensiją režimus ir aptarė vykdomas reformas bei gerąją patirtį, taip pat pateikė rekomendacijas ES valstybėms narėms.

EUROFOUND atliktas darbas

Daugybę metų EUROFOUND analizavo su išėjimu į pensiją ES šalyse susijusius klausimus. Tyrime nagrinėjamos ankstyvo ir laipsniško išėjimo į pensiją galimybės, galimybės derinti darbą su daliniu išėjimu į pensiją, darbas išėjus į pensiją, savanoriavimas išėjus į pensiją ir pensijų klausimas. Pastaraisiais metais tyrimai buvo orientuojami į darbingo amžiaus ilginimą suėjus dabartiniam pensiniam amžiui, taip pat su darbo prioritetais, pajamomis ir gyvenimo kokybe susiję klausimai.

Darbo prioritetai išėjus į pensiją

EUROFOUND trečiojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo išvadose nagrinėjamas vyresnio amžiaus darbuotojų pageidaujamas darbo laikas. Jame daroma išvada, kad beveik pusė vyresnių nei 50 metų darbuotojų, atsižvelgiant į jų finansinius poreikius, pageidautų dirbti mažiau valandų. Didesnė išėjusių į pensiją asmenų dalis, kuri šiuo metu nedirba apmokamo darbo, faktiškai norėtų dirbti bent keletą valandų per savaitę. Tyrime taip pat buvo nagrinėjama, kaip vidurio karjeros peržiūros gali padėti išsiaiškinti darbuotojų galimybes, susijusias su išlikimu darbo rinkoje iki vėlesnio išėjimo į pensiją amžiaus. 

Darbo ir dalinio išėjimo į pensiją derinimas

Dabar vyresnio amžiaus darbuotojai dažnai išeina iš darbo prieš įstatyme nustatytą išėjimo į pensiją amžių dėl sveikatos problemų, negalios ir priežiūros įsipareigojimų. Dar daugiau žmonių paprasčiausiai nori dirbti mažiau ir labiau priderinti darbo valandas prie savo prioritetų. Vienas iš būdų, kaip žmones motyvuoti ir sudaryti jiems sąlygas dirbti ilgiau, yra susijęs su lankstesnėmis galimybėmis sumažinti jų darbo valandas, bet taip pat kompensuoti pajamų nuostolius skiriant dalinę pensiją arba išmoką. EUROFOUND tyrime nagrinėjamas tokių dalinio išėjimo į pensiją schemų poveikis.

Darbas išėjus į pensiją

Daugelyje šalių vyresnio amžiaus žmonės suėjus pensiniam amžiui dirba apmokamą darbą. EUROFOUND tyrime dėl pajamų, gautų dirbant ES išėjus į pensiją, nagrinėjami išėjusių į pensiją asmenų motyvai ieškoti apmokamo darbo ir jų įsidarbinimo galimybės. Jame nagrinėjamos įmonių pensinio amžiaus žmonių įdarbinimo ir išlaikymo darbe strategijos ir atkreipiamas dėmesys į vyresnio amžiaus žmonėms, kurie nori dirbti apmokamą darbą, kylančias dilemas ir atsirandančius privalumus. Tyrime taip pat nagrinėjama, kokiu mastu darbas išėjus į pensiją siejamas su išėjusių į pensiją gyventojų pajamų pakankamumu.

Pensijų reforma

Pensijos yra pagrindinis daugumos į pensiją išėjusių žmonių pajamų šaltinis. Pastaraisiais metais vykdoma pensijų sistemų reforma yra orientuota į valstybinių pensijų tvarumą ir faktinio išėjimo į pensiją amžiaus ilginimą. EUROFOUND tyrime dėl socialinių partnerių dalyvavimo ES vykdomose pensijų reformose nagrinėjamos reformos, kurių buvo imtasi reaguojant į ekonomikos ir finansų krizę, atkreipiamas dėmesys į socialinių partnerių vaidmenį vykdant tokias reformas nuo 2008 m.

Savanoriška veikla

Atsižvelgiant į tai, kad Europos gyventojai senėja, vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis ir strategijos, kuriomis skatinamas savanoriškas vyresnio amžiaus žmonių darbas, dabar yra svarbūs ES politinės darbotvarkės punktai. Tyrime dėl savanoriavimo vyresniame amžiuje ES atskleidžiami visi savanoriavimo gerosios patirties aspektai ir jos ryšys su socialine įtrauktimi. Jame nagrinėjamos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti savanoriavimą perėjimo nuo darbo prie išėjimo į pensiją laikotarpiu.

Moterys ir vyrai pensijoje

Daugumoje valstybių narių moterys į pensiją išeina anksčiau nei vyrai; iš dalies taip yra dėl to, kad jos, kitaip nei jų partneriai vyrai, daugiau laiko skiria išlaikytinių priežiūrai. Vis dėlto tikėtina, kad artimiausiais metais padėtis pasikeis ir šioje srityje, nes daugumoje šalių planuojama padidinti išėjimo į pensiją amžių. EUROFOUND išnagrinėjo vyresnio amžiaus moterų darbuotojų padėtį Europoje ir dėl ankstyvo išėjimo į pensiją kylančias paskatas toliau didinti jų dalyvavimą darbo rinkoje. 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (161)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work