Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Atjaunināts
2 Jūlijs 2012
Publicēts
5 Jūnijs 2012
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  160
  Atsauces Nr.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Piektais darba apstākļu apsekojums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Darbam ir izšķiroša nozīme cilvēku dzīvē, uzņēmumu darbībā un sabiedrībā kopumā. Darba kvalitātes un darba apstākļu uzlabošana jau ilgi ir prioritāte ES politikā, pēdējā laikā arī „Eiropa 2020” stratēģijā „gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”. Piektajā Eiropas Darba apstākļu apsekojumā (EWCS) ir pētītas ļoti dažādas tēmas — fiziskā riska veidi, darba laiks, segregācija starp dzimumiem, darba un privātās dzīves līdzsvars, darbinieku pārstāvība, darba organizācija, prasmju attīstīšana un atalgojums, kā arī veselība un labklājība. Apsekojumā iezīmētas tendences darba apstākļos, noteikti galvenie riska faktori un izcelti jautājumi, kuriem jāpievērš politikas uzmanība. Piektais EWCS, kas balstīts uz 44 000 darbinieku intervijām 34 Eiropas valstīs, ir bagātīgs informācijas krājums un analīze par darbu visās tā dimensijās mūsdienu Eiropā.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru