Il-Ħames Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol - 2010

PDF version Printer-friendly version

Il-ġbir tal-informazzjoni għall-Ħames Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol sar bejn Jannar u Ġunju tal-2010. Il-kwestjonarju kopra kwistjonijiet relatati mal-impjieg prekarju, l-istili tat-tmexxija u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema kif ukoll il-kuntest ġenerali tax-xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol, l-organizzazzjoni tax-xogħol, il-paga, ir-riskji għas-saħħa relatati max-xogħol, il-fatturi konoxxittivi u psikosoċjali, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għat-taħriġ. Kienu inklużi numru ta' mistoqsijiet biex jaqbdu l-impatt tar-riċessjoni ekonomika fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Ġew intervistati kważi 44,000 ħaddiem, li kienu jkopru 34 pajjiż – l-UE27, in-Norveġja, il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, l-Albanija, il-Montenegro u l-Kosovo – li jagħmel din is-sessjoni l-iżjed waħda komprensiva sa issa, f'termini tal-kopertura ġeografika. Il-Ħames EWCS ġie implimentat minn Gallup Europe, li ħadmet fi ħdan qafas b'saħħtu ta' assigurazzjoni tal-kwalità, biex tassigura l-ogħla standards possibbli fil-proċessi kollha tal-ġbir u l-editjar tal-dejta.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely