Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Gepubliceerd
10 december 2015
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  100
  Nummer: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF15581
  Catalogue info

  Uitdagingen van beleidscoördinatie ten aanzien van onderdanen van derde landen

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Immigratie is een belangrijk beleidsvraagstuk op nationaal en Europees niveau. Hoewel immigratie uitgebreid wordt behandeld in specifieke regelgeving, wordt de algemene opzet van migratiebeleid als een uitdaging gezien. In de afgelopen maanden heeft de grote instroom van vluchtelingen de situatie in Europa grondig veranderd. De meeste landen worstelen met de vraag hoe zij middels een brede en gecoördineerde aanpak kunnen voorzien in de onmiddellijke behoeften van asielzoekers, daarbij rekening houdend met de integratieproblematiek op langere termijn. Het is alle partijen ook duidelijk geworden dat de huidige uitdagingen van het reageren op arbeidskrachtentekorten en demografische veranderingen zullen aanhouden en eveneens een omvattend beleid vergen. Dit verslag is toegespitst op onderdanen van derde landen. Gekeken wordt hoe beleid op de terreinen migratie, arbeidsmarkt en integratie wordt gecoördineerd. Er wordt geëvalueerd hoe beleidscoördinatie in de praktijk functioneert. Daarbij wordt aandacht besteed aan de sociale partners en plaatselijke initiatieven.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen