Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Публикувано
24 August 2015
pdf
Форми
Executive summary in 22 languages
Свали

Обзор

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Форми

 • Доклад

  Брой страници: 
  92
  Референтен №: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Каталожен номер: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Форми

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Референтен №: 
  EF15211
  Catalogue info

  Сближаване и отклонение на качеството на работните места в Европа 1995—2010 г.

  Автор(и): 
  Eurofound

  В настоящия доклад са изследвани тенденциите на ръст и спад на качеството на работните места на територията на ЕС през периода 1995—2010 г. Подобряването и хармонизирането на условията на труд са основни цели на Европейския съюз, но много фактори влияят върху качеството на работните места. В доклада е определена статистическата значимост на тенденциите в основни измерения на качеството на работните места и са установени моделите на сближаване и отклонение. В него се предлага актуален анализ на промените на качеството на работните места в целия ЕС и се дава нова перспектива за информиране на разработването на политиките. В изследването се прави заключението, че все още са необходими ангажирани политически усилия за подобряване на качеството на работните места, тъй като то очевидно не е автоматична последица от икономическото или технологичното развитие.

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар