Om Eurofounds randomiserede undersøgelser

Eurofound har siden sin oprettelse opbygget en stærk videnbase om leve- og arbejdsvilkårene i Den Europæiske Union. En af agenturets hovedopgaver er at overvåge udviklingen i medlemsstaterne over tid, og agenturet har til dette formål udviklet tre tilbagevendende sandsynlighedsbaserede EU-dækkende undersøgelser, der leverer data af høj kvalitet: Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) og den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) . De tre undersøgelser har følgende karakteristika:

  • Repræsentative stikprøver
  • Dækker alle EU-medlemsstater, (potentielle) kandidatlande og ofte Norge og Schweiz
  • Sammenlignelighed mellem landene
  • Flere forskellige runder giver mulighed for tidsserieanalyse
  • Udviklet i tæt samarbejde med Eurofounds tre grupper af interessenter og eksperter på området
  • Spørgeskemaerne dækker en bred vifte af emner, der er udformet til at imødekomme behovene i forbindelse med EU-politik
  • Spørgeskemaerne bygger på et tværfagligt videnskabeligt grundlag
  • Udførlig strategi for kvalitetssikring
  • Rettidig tilgængelighed af resultater i politikrelevante rapporter, online datavisualisering og mikrodata.

Datatilgængelighed

Alle spørgeskemaer og datasæt er frit tilgængelige for offentligheden.

Metodologi

Målet for Eurofounds undersøgelsesarbejde er at skaffe oplysninger af høj kvalitet om levevilkår, arbejdsvilkår og praksis på arbejdspladserne i Europa. For at opfylde dette mål er hver af undersøgelserne rettet mod en bestemt befolkningsgruppe for at få specifik information. Undersøgelsesmetodologien er så vidt muligt harmoniseret, så de indhøstede erfaringer kan deles mellem undersøgelserne. Yderligere oplysninger om metodologien findes på siderne om de enkelte udgaver af undersøgelsen .

Fremtidssikring af undersøgelserne

I de kommende år vil Eurofound gennemføre en strategi, der skal gøre undersøgelserne fremtidssikre, og som indeholder en undersøgelse af gennemførligheden af forskellige mere omkostningseffektive dataindsamlingsmetoder, hvor der tages hensyn både til kvaliteten af den overordnede undersøgelse og sammenligneligheden over tid.

Eurofound undersøger også potentialet af big data til at supplere sine egne data og sætte dem i sammenhæng. Dette arbejde vil være rettet mod at forbedre stikprøvetagningen til undersøgelserne, indsamle og analysere big data og undersøge marginale fænomener ved hjælp af tekstanalyse af indhold på sociale medier.

Kvalitetssikring

Eurofound er forpligtet til at kvalitetssikre sine undersøgelser ved at overholde almindeligt anerkendte standarder for metodologi og procedurer.

Europæisk og internationalt samarbejde

Eurofounds undersøgelsesmetodologi og spørgeskemaer kan anvendes af andre organisationer, når de ophavsretlige betingelser er opfyldt. Forskellige organisationer har derfor udtrykt interesse for at anvende disse materialer eller at samarbejde med Eurofound.