Social dialog

20 december 2022

Social dialog kan defineres som forhandlinger, konsultationer, fælles foranstaltninger, drøftelser og informationsudveksling mellem arbejdsgivere og arbejdstagRead more

Social dialog kan defineres som forhandlinger, konsultationer, fælles foranstaltninger, drøftelser og informationsudveksling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. En velfungerende social dialog er et centralt redskab ved udformningen af arbejdsvilkår og inddrager en række forskellige aktører på forskellige niveauer. Den skaber balance mellem arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser og bidrager til både økonomisk konkurrenceevne og social samhørighed.

Det er i de seneste politiske debatter på EU-plan blevet fremhævet, at fremkomsten af nye debatter om social retfærdighed, demokrati, arbejdskvalitet og nye modeller for arbejdsmarkedsrelationer, navnlig siden krisen i 2008, har udfordret de traditionelle systemer for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog.

30 år efter den historiske lancering af den europæiske sociale dialog i Val Duchesse i Bruxelles relancerede Kommissionen processen i form af en ny start for social dialog i forbindelse med et arrangement på højt niveau den 5. marts 2015, der samlede arbejdsmarkedets parter fra hele Europa. Den europæiske sociale dialog er et social- og arbejdsmarkedspolitisk instrument i EU og bidrager direkte til udformningen af EU's arbejdsmarkedslovgivning og -politikker.

Read less

Seneste opdateringer

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings

This document examines the process of assessing the representativeness of the actors involved in the European sectoral...

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

De politiske beslutningstagere har brug for solid dokumentation for at forstå de forandringer, der finder sted på arbejdsmarkedet, og reagere på den ændrede dynamik i arbejdsmarkedsrelationerne i Europa. Eurofound anvender data og analyser fra sit netværk af korrespondenter i de 28 EU-medlemsstater og Norge til at kortlægge tendenser og mønstre og pege på eksempler på en velfungerende social dialog på både europæisk og nationalt plan.

Eurofounds forskning undersøger aspekter såsom medarbejderdeltagelse, kollektive forhandlinger, arbejdstagerrepræsentation og arbejdsmarkedsrelationer på alle niveauer. Den undersøger, i hvilket omfang arbejdsmarkedsrelationerne har tilpasset sig fremkomsten af multinationale organisationer. Og den anlægger også et globalt perspektiv ved at sammenligne arbejdsmarkedsordningerne og -resultaterne i økonomier uden for EU, f.eks. USA og Japan.

Væsentlige bidrag

Eurofound har udført et stort arbejde, der strækker sig over 40 år, og har kortlagt de mange og ændrede facetter af den sociale dialog i Europa på forskellige niveauer: virksomhedsniveau, nationalt, europæisk og internationalt niveau.

I de seneste år har Eurofound foretaget indgående analyser af forskellige emner, der er centrale for den sociale dialog, f.eks.: 

Eurofounds undersøgelser om repræsentativitet, som er foretaget i mange forskellige sektorer på grundlag af et mandat fra Kommissionen i 2006, tilvejebringer de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for de europæiske sektordialogudvalgs oprettelse og funktion.

Ressourcer

EU-ordlisten over arbejdsmarkedsbegreber, der blev udviklet i 2005 som et elektronisk referenceværktøj for politiske beslutningstagere og aktører, er en værdifuld samling af oplysninger om beskæftigelse og arbejdsmarkedsrelationer i EU. Landeprofilerne for arbejdsliv giver relevante baggrundsoplysninger om de strukturer, institutioner og bestemmelser, der ligger til grund for arbejdslivet i de 28 EU-medlemsstater og Norge samt på EU-plan.

Databaser over kollektive lønforhandlinger og lønninger, arbejdstid og kollektive konflikter har til formål at give forskere og politiske beslutningstagere kvantitative og kvalitative oplysninger om disse emner i alle medlemsstater og Norge fra 2000 og indtil i dag.

Read less
  • Publications (704)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.