Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Julkaistu
28 kesäkuu 2019
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  72
  Viitenumero: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Julkaisunro: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF180321
  Catalogue info

  Elämä ja yhteiskunta EU:n ehdokasmaissa

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Raportti antaa yleiskatsauksen elinoloihin EU:n viidessä tämänhetkisessä ehdokasmaassa, jotka ovat Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki. Sen perustana ovat vuoden 2016 Euroopan elämänlaatututkimuksen tulokset, ja se kattaa kolme laajaa aluetta: elämänlaatu, julkisten palveluiden laatu ja yhteiskunnan laatu. Raportissa on yleiskatsauksen sisältävä johdantoluku ja viisi maaprofiilia.

  Tutkimustulokset ovat tärkeitä sekä kansallisesta näkökulmasta että EU:n laajentumisprosessissa käsiteltävien alueiden näkökulmasta. Ne ovat valaisevia myös laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta; tätä maiden on joskus vaikea arvioida, koska kattavia seurantatoimenpiteitä ei ole. Elämänlaatututkimuksen tulokset osoittavat, että jotkin elämänlaadun näkökohdat ovat samanlaisia kaikissa ehdokasmaissa. Useissa indikaattoreissa ehdokasmaiden tulokset ovat alhaisemmat kuin EU28:n keskiarvo, mutta joidenkin julkisten palvelujen laatu on arvioitu niissä suhteellisen korkeaksi.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti