Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä

Eurofoundin verkkosivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden hankkia tietoja aiheen, alan, kielen tai maan mukaan. Ne perustuvat asiaankuuluviin tietoihin ja analyyseihin kaikista Eurofoundin tutkimuksista ja seurantakeskuksista sekä Eurofoundin samanaikaisesti suorittamasta perusteellisesta tutkimuksesta. Sivustoa voi käyttää tabletilla ja älypuhelimella sekä tietokoneella.

Mitä Eurofound tekee?

Eurofound on Euroopan unionin kolmikantainen virasto, johon kuuluu valtioiden, työnantajien ja työntekijöiden edustajia. Se tekee vertailevaa ja riippumatonta tutkimusta, jossa tutkitaan käytännön kokemuksia ja selvitetään muutosten onnistumisen tekijöitä sosiaaliasioihin, työllisyyteen ja työhön liittyvillä politiikanaloilla.

Verkkosivuston osiossa ”Keitä olemme” on tietoa Eurofoundin tutkimus- ja tiedotustoimista, käynnissä olevista työohjelmista, vuosikertomuksista, uusimmista Euroopan laajuisista tutkimuksista ja muista seurantatyökaluista.

Eurofound ei tarjoa kansalaisneuvontaa eikä se pysty antamaan neuvoja siitä, mitä ehtoja ja oikeuksia liittyy yksittäisten henkilöiden elämiseen ja työskentelyyn Euroopan unionissa. Tarvittavaa tietoa voi kuitenkin löytää Euroopan unionin verkkoportaalista ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastosta.

Eurofoundin ydintoimintaan kuuluu sekä tutkimus että tiedottaminen tutkimuksen tuloksista. Se toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista saadaan tietoja ja analyyseja työ- ja elinoloja koskevan EU:n politiikan laadinnan ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi. Eurofoundilla on koko Euroopan kattava asiantuntijaverkosto, joka tekee sen puolesta tutkimusta. Verkosto muun muassa arvioi nykyisiä kansallisia tilanteita, laatii tapaustutkimuksia (Euroopan muutoksenseurantakeskuksen (EMCC) tapaustutkimukset, EurWORK-tapaustutkimukset) ja kansallisia raportteja sekä toteuttaa kyselytutkimuksia.

Eurofoundin perustutkimuksessa hyödynnetään monia seurantatyökaluja:

Minkälainen Eurofoundin organisaatio on?

Verkkosivuston osiossa ”Keitä olemme” on tietoa Eurofoundin hallintoneuvoston ja monikansallisen henkilöstön kokoonpanosta sekä sidosryhmistä ja kumppaneista.

Dublinissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Eurofoundilla on Brysselissä yhteystoimisto, jonka tehtävänä on lisätä Eurofoundin tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa EU:n tasolla ja seurata päätöksenteon kehitystä.

Mitkä ovat Eurofoundin toiminnan perusteet?

Eurofound tarkistaa neljän vuoden välein strategiansa ja työnsä suuntaviivat ja laatii monivuotisen työohjelman laajan kuulemisen jälkeen. Tämä ohjelma perustuu yksityiskohtaisiin kannanottoihin Eurofoundin hallintoneuvoston muodostavilta ryhmiltä sekä EU:n toimielinten kuulemisiin.

Nykyisessä ohjelma-asiakirjassa kuvataan Eurofoundille vuosiksi 2017–2020 suunniteltua työtä. Siinä esitetään ohjelman poliittinen ja institutionaalinen tausta, kuvataan monivuotinen ohjelma neljälle vuodelle ja esitetään kuluvan vuoden työohjelma.

Ohjelmakaudella 2017–2020 Eurofoundin työssä on kuusi keskeistä aihealuetta:

Verkkosivuston osassa ”Aiheet” on täydellinen luettelo tutkimusaloista. Kullakin aihesivulla kerrotaan toimintalinjoja koskevasta keskustelusta, Eurofoundin keskeisistä toimista, käynnissä olevasta työstä, tärkeistä resursseista sekä asiaan liittyvistä julkaisuista, artikkeleista, uutisista ja tapahtumista.

Tekeekö Eurofound tutkimuksia pyynnöstä?

Eurofound tekee tutkimusta vain hallintoneuvostonsa hyväksymän työohjelman perusteella. Alueilla, joista sillä jo on tietoja, se kuitenkin vastaa rajoitetusti ydinsidosryhmiinsä kuuluvien organisaatioiden ad hoc -tietopyyntöihin.

Julkaiseeko Eurofound tietokokonaisuuksiaan?

Eurofound tarjoaa tutkimustietoihin tutustumista ja niiden visualisointia varten erityisiä tietokantoja sekä Data explorer -työkalun. Kyselylomakkeet ja tietokokonaisuudet ovat myös ladattavissa.

Julkaiseeko Eurofound maakohtaista tietoa?

Eurofoundilla on kansallisen tason toiminnan ohjelma osana työtä, joka koskee sosioekonomisten ja niihin liittyvien suuntausten kartoitusta ja analysointia jäsenvaltioissa.

Eurofound julkaisee maaprofiileja elämisestä ja työskentelystä ja tarjoaa lisäksi muita maakohtaisia lisätietoja: raporttien yhteenvetoja kaikilla virallisilla kielillä, vertailuanalyyseja eri maista ja aloista, tietoja työmarkkinaosapuolten työstä kansallisella tasolla sekä maakohtaisia tiedotteita, tapaustutkimuksia ja tietokantoja.

Kuka maksaa Eurofoundista?

Eurofound rahoitetaan Euroopan komission yleisestä talousarviosta. Varat kohdennetaan Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin välisessä virallisessa talousarviomenettelyssä. Eurofoundin työohjelmassa esitetään vuotuisen talousarvion tiedot.

Antaako Eurofound taloudellista tukea erityishankkeisiin?

Eurofoundin tehtävänä on tehdä työtä EU:n sosiaalipolitiikan erityisaloilla ja erityisesti edistää parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja kehittämistä Euroopassa. Tähän tehtävään ei kuulu taloudellisen tuen myöntäminen. Mahdollisista rahoituslähteistä on tietoa Euroopan komission rahoitusmahdollisuuksia ja tarjouksia käsittelevällä verkkosivulla.

Arvioidaanko Eurofoundin työtä?

EU:n virastona Eurofoundin on perustamisasetuksensa 28 artiklan 1 kohdan ja konsolidoidun varainhoitoasetuksen 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävä säännöllisesti ennakko- ja jälkiarvioinnit ohjelmistaan ja toimistaan. Kaikki arviointikertomukset julkaistaan sen verkkosivustolla.

Eurofound julkaisee tietoa hallinnosta ja ulkoisten arviointien valvontajärjestelmästä ja niiden tehokkuuden arvioinnista sen Tulojen ja menojen hyväksyjän konsolidoidussa vuosittaisessa toimintakertomuksessa .

Mistä saa lisätietoja?

Verkossa rekisteröitymällä voi tilata Eurofoundin kuukausittaisen uutiskirjeen, josta saa säännöllisesti tietoa viraston toiminnasta, tai pitää Eurofoundiin yhteyttä sosiaalisen median kanavissa.Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Verkkosivuston osasta ”Julkaisut” löytyvät Eurofoundin tutkimustoimien tulokset, muun muassa Vuosikirja elämisestä ja työskentelystä Euroopassa.

Eurofoundin verkkokalenterista löytyvät jo julkaistut ja tulevat julkaisut.

Kansalaiset voivat pyytää sisäisiä asiakirjoja nähtäväkseen tietyin ehdoin. Eurofound on myös perustanut rekisterin sisäisille asiakirjoille, jotka ovat ladattavissa. Se tarjoaa myös erilaisia tietopalveluja.

Mistä saa tietoa avoimista työpaikoista?

Verkkosivuston osassa ”Avoimet työpaikat” on työpaikkailmoituksia avoinna olevista työpaikoista sekä tärkeää tietoa työskentelystä Eurofoundissa, muun muassa hakumenettelystä. Eurofound voi ottaa huomioon vain avoimiin työpaikkoihin tehdyt hakemukset eikä se ota vastaan vapaamuotoisia työpaikkahakemuksia eikä ansioluetteloja.

Eurofoundissa on yleensä vain harvoin työpaikkoja avoinna, koska organisaatio on pieni ja työntekijöitä on vain noin sata. Kun vakinaisia toimia tulee avoimeksi, niistä julkaistaan ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Virallisia lehtiä saa kaikista EU:n tiedotustoimistoista, valtion julkaisutoimistoista tai suoraan virastosta tai Euroopan unionin julkaisutoimistosta. Lisäksi on mahdollista tilata virallisia avoimia kilpailuja käsittelevä lehti, jossa käsitellään nimenomaan palvelukseenottokilpailuja. Eurofoundissa työskenteleminen edellyttää, että hakija on EU:n jäsenvaltion kansalainen.

Onko Eurofoundissa harjoittelupaikkoja?

Eurofoundilla on harjoitteluohjelma, johon haetaan tavallisesti joulu- ja tammikuussa. Verkkosivuston osassa ”Avoimet työpaikat” on tietoa harjoittelusta ja aiempien Eurofoundin harjoittelijoiden kokemuksia.

Harjoittelua harkitsevien kannattaa seurata Eurofoundin sosiaalisen median kanavia, joista saa ajankohtaista tietoa hakuprosessin käynnistymisestä.

Voiko Eurofoundissa vierailla?

Eurofound on avoinna vierailijoille, ja se tarjoaa räätälöityjä ohjelmia ryhmien tai yksilöiden erityisiin tiedontarpeisiin. Vierailut on varattava etukäteen.
 

Miten Eurofoundiin pääsee?

Eurofound sijaitsee Dublinin eteläpuolella, noin 16 kilometriä keskustasta. Osoite on Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Ovatko Eurofoundin toimitilat vuokrattavissa?

Raymond-Pierre Bodin -konferenssikeskus on vuokrattavissa. Huipputeknologialla varustettuun pääsaliin mahtuu 120 ihmistä, ja siellä on yhdeksän ISO-standardit täyttävää tulkkauskoppia. Myös pienempiä kokoushuoneita on saatavilla. Niistä suurin osa sijaitsee historiallisessa Loughlinstown Housessa.

Konferenssikeskuksen voi varata tai sen saatavuuden tarkistaa osoitteesta ConferenceCentre@eurofound.europa.eu tai soittamalla numeroon +353 1 204 3100.

Tietoa meistä:

Loughlinstown House

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.