Mergi la conţinutul principal

Întrebări frecvente

Site-ul Eurofound oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa informațiile în funcție de temă, sector, limbă sau țară, pe baza datelor și analizelor relevante obținute din toate sondajele și de la toate observatoarele Eurofound, precum și pe baza cercetărilor aprofundate paralele ale Eurofound. Site-ul este optimizat pentru a putea fi accesat de pe tablete și smartphone-uri, precum și de pe PC-uri.

Cu ce se ocupă Eurofound?

Eurofound este o agenție tripartită a Uniunii Europene și efectuează cercetări comparative și independente care examinează experiența practică și identifică factorii care determină schimbări pozitive în domeniile politicilor sociale, legate de muncă și de ocuparea forței de muncă.

Pentru informații despre activitățile de cercetare și de comunicare ale Eurofound, programele actuale de activitate, rapoartele anuale, cele mai recente sondaje paneuropene și alte instrumente de monitorizare, consultați secțiunea „Cu ce ne ocupăm”.

Eurofound nu oferă consultanță cetățenilor și nu este în măsură să ofere consiliere cu privire la condițiile și drepturile persoanelor care trăiesc și lucrează în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, puteți găsi informațiile pe care le căutați pe site-ul portalului Uniunii Europene și în cadrul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.

Activitatea principală a Eurofound o reprezintă cercetarea, dar și comunicarea rezultatelor acestei cercetări. Acesta desfășoară proiecte de cercetare și dezvoltare, oferind date și analize pentru a inspira și a sprijini formularea politicii UE privind condițiile de muncă și de viață. Eurofound dispune de o rețea de experți din întreaga Europă care desfășoară activități de cercetare în numele său, inclusiv evaluarea situațiilor naționale actuale, pregătirea de studii de caz (studii de caz ale EMCC sau ale EurWORK) și de rapoarte naționale și efectuarea de sondaje.

În cadrul bazei sale de cercetare, Eurofound menține o serie de instrumente de monitorizare:

Cum este organizat Eurofound?

Pentru informații referitoare la componența Consiliului de administrație al Eurofound și a personalului multinațional, precum și la părțile interesate și parteneri, consultați secțiunea „Cine suntem” de pe site-ul nostru.

În plus față de sediul său principal din Dublin, Eurofound are și un birou de legătură la Bruxelles, care are dublul rol de a consolida vizibilitatea și impactul cercetărilor Eurofound la nivelul UE și de a urmări evoluțiile în elaborarea de politici.

Cum își abordează Eurofound activitățile?

La fiecare patru ani, Eurofound revizuiește strategia și orientarea pe care urmează să o imprime activităților sale și, după consultări ample, elaborează un program de activitate multianual. Acest program este rezultatul deliberărilor detaliate din cadrul grupurilor care formează Consiliul de administrație al Eurofound, precum și al consultărilor cu instituțiile UE.

Documentul de programare actual descrie activitatea planificată a Eurofound pentru perioada 2017-2020. Acesta stabilește contextul politic și instituțional al programului, descrie programul multianual pentru perioada de patru ani și stabilește programul de activitate pentru anul în curs.

Pentru perioada de programare 2017-2020, activitatea Eurofound se încadrează în șase domenii tematice principale:

Consultați secțiunea „Teme” de pe site pentru o listă completă a domeniilor de cercetare. Fiecare pagină tematică evidențiază dezbaterea de orientare, contribuțiile esențiale ale Eurofound, activitatea în curs, resursele importante, precum și publicațiile, articolele, știrile și evenimentele conexe.

Efectuează Eurofound cercetări la cerere?

Eurofound efectuează cercetări numai pe baza programelor de activitate adoptate de Consiliul de administrație. Totuși, în domeniile în care dispune deja de date, agenția oferă principalelor organizații ale părților interesate un serviciu restrâns de răspuns la solicitările de informații ad-hoc.

Își publică Eurofound seturile de date?

Eurofound oferă baze de date specializate și un instrument de explorare a datelor pentru a explora și vizualiza datele sondajelor. Chestionarele sondajelor și seturile de date sunt, de asemenea, disponibile pentru descărcare.

Eurofound publică informații la nivel de țară?

Eurofound desfășoară un program de activități la nivel național în cadrul lucrărilor sale de cartografiere și de analiză a tendințelor socioeconomice și a tendințelor conexe în statele membre.

Pe lângă profilurile sale de țară privind condițiile de viață și de muncă, Eurofound pune la dispoziție resurse pe țări: rapoarte de sinteză în toate limbile oficiale, analize comparative între țări și sectoare, informații despre activitatea partenerilor sociali la nivel național, precum și fișe informative, studii de caz și baze de date pe țări.

Cine plătește pentru Eurofound?

Eurofound este finanțat din bugetul general al Comisiei Europene. Fondurile sunt alocate în cadrul procesului bugetar oficial dintre Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European. Programul de activitate al Eurofound descrie detaliile bugetului anual.

Acordă Eurofound asistență financiară pentru proiecte specifice?

Mandatul Eurofound este de a lucra în domenii specializate ale politicii sociale a UE și, în special, de a contribui la planificarea și proiectarea unor condiții de viață și de muncă mai bune în Europa. Acest mandat nu permite acordarea de asistență financiară. Pentru mai multe informații referitoare la alte posibile surse de finanțare, vizitați pagina web a Comisiei Europene privind posibilitățile de finanțare și licitațiile.

Este evaluată activitatea Eurofound?

În calitate de agenție a Uniunii Europene, Eurofound are obligația să „efectueze în mod regulat evaluări ex anteși ex post ale programelor și activităților care implică cheltuieli semnificative”, conform articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul de instituire și articolului 29 alineatul (5) din Regulamentul financiar consolidat. Toate rapoartele de evaluare sunt publicate pe site.

Eurofound publică informații referitoare la sistemele de gestiune și control al evaluării externe și la evaluarea eficacității lor în Raportul anual consolidat de activitate al ordonatorului de credite .

Cum pot găsi mai multe informații?

Înregistrați-vă online pentru a primi buletinul informativ lunar al Eurofound și a fi mereu la zi cu toate activitățile noastre sau păstrați legătura cu Eurofound prin intermediul canalelor de comunicare socială:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Vizitați secțiunea „Publicații” de pe site pentru a vedea rezultatele activităților de cercetare ale Eurofound, inclusiv Anuarul privind condițiile de viață și de muncă în Europa.

Consultați și calendarul online al Eurofound pentru publicații recente și viitoare.

Publicul poate solicita accesul la documente interne cu respectarea anumitor condiții. De asemenea, Eurofound a înființat un registru al documentelor interne disponibile pentru descărcare și oferă o gamă largă de servicii de informare.

Unde pot găsi informații cu privire la posturile vacante?

Consultați secțiunea „Posturi vacante” de pe site pentru anunțuri de posturi vacante deschise și continue, precum și informații importante despre activitatea la Eurofound, inclusiv modalitatea de depunere a candidaturii. Eurofound poate examina candidaturile numai prin procedură deschisă și nu acceptă candidaturi spontane pentru un loc de muncă sau depunerea de CV-uri.

Concursurile de ocupare a unui post vacant în cadrul Eurofound tind să aibă loc foarte rar, deoarece suntem o organizație mică, cu aproximativ 100 de angajați. Atunci când au loc concursuri pentru posturi permanente, se publică anunțuri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Jurnalele oficiale sunt disponibile la toate birourile de informare ale UE, la birourile de publicații guvernamentale sau direct la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. De asemenea, puteți să vă abonați la revista oficială „Concursuri generale”, care se ocupă în special de concursurile de recrutare. Pentru a fi eligibili pentru angajare la Eurofound, candidații trebuie să fie resortisanți ai statelor membre ale UE.

Eurofound oferă stagii?

Eurofound dispune de un program de stagii și, de obicei, derulează un proces de înscriere între lunile decembrie și ianuarie. Consultați secțiunea „Posturi vacante” de pe site pentru informații despre stagii și citiți despre experiențele foștilor stagiari la Eurofound.

Dacă aveți în vedere să efectuați un stagiu, urmăriți platformele de comunicare socială ale Eurofound pentru a primi informații actualizate cu privire la lansarea procesului de înscriere.

Pot să vizitez Eurofound?

Eurofound este deschis pentru vizitatori și pune la dispoziție programe personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice de informare ale grupurilor sau ale persoanelor. Vizitele sunt organizate cu programare prealabilă.
 

Cum pot ajunge la Eurofound?

Eurofound este situat în sudul orașului Dublin, la aproximativ 16 kilometri de centrul orașului. Adresa este următoarea: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Sunt spațiile Eurofound disponibile pentru închiriere?

Centrul de conferințe Raymond-Pierre Bodin este disponibil pentru închiriere. Sala principală, care găzduiește până la 120 de participanți, a fost dotată cu tehnologie de vârf și dispune de nouă cabine de interpretare construite conform standardelor ISO. Sunt disponibile și săli de ședință mai mici, dintre care cele mai multe sunt situate în clădirea istorică Loughlinstown House.

Pentru a rezerva centrul de conferințe sau pentru a verifica disponibilitatea, contactați ConferenceCentre@eurofound.europa.eu sau sunați la +353 1 204 3100.

Despre noi:

Loughlinstown House

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.