Eurooppalaiset yritystutkimukset

Euroopan yritystutkimuksia (ECS) on tehty neljän vuoden välein siitä asti, kun ne aloitettiin vuosina 2004-2005 toteuttamalla Euroopan kattava kyselytutkimus työajasta ja työn ja yksityiselämän tasapainosta (European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance, ESWT). Toinen kyselytutkimus (joka toteutettiin uudella nimellä European Company Survey) saatiin valmiiksi vuonna 2009, ja kolmas kyselytutkimus suoritetaan vuonna 2013.

Kyselytutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat:

  • eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien yritysten toimintalinjojen ja käytäntöjen harmonisoitu kartoitus, arviointi ja määrällinen ilmaiseminen
  • yrityksen käytäntöjen ja niiden vaikutusten suhteen analysointi sekä käytäntöjen tarkastelu rakenteiden näkökulmasta yritystasolla keskittyen erityisesti sosiaaliseen vuoropuheluun
  • suuntausten seuranta
  • myötävaikuttaminen Eurooppa 2020 -strategiaan kartoittamalla ja selvittämällä niitä yritysten toimintalinjoja ja käytäntöjä, jotka voivat vaikuttaa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, sekä sosiaalisen vuoropuhelun kehitystä yrityksissä. Tutkimuksen puitteissa olisi voitava kehittää näiden kysymysten osalta yhtenäisiä indikaattoreita Euroopan kansalaisia varten.

Euroopan yritystutkimukset ovat kyselylomakkeeseen perustuvia edustavia otostutkimuksia, jotka tehdään puhelimitse kyseisen maan kielellä/kielillä. Kyselytutkimuksen erityispiirteenä on, että haastattelut tehdään yrityksen henkilöstöpäällikön ja sikäli kuin mahdollista työntekijöiden edustajan kanssa. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkasteltiin asioita, joka liittyvät työaikajärjestelyihin ja työn ja yksityiselämän tasapainoon yritystasolla. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin joustavuuden eri muotoja, kuten työajan joustavuutta, sopimusten joustavuutta, vaihtelevaa palkkausta ja taloudellista osallistumista sekä näihin liittyviä henkilöstöhallinnon toimenpiteitä, sekä myös työpaikan sosiaalisen vuoropuhelun luonnetta ja laatua. Kolmannessa tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan organisaatiota, työpaikan innovaatioita, työntekijöiden osallistumista sekä sosiaalista vuoropuhelua Euroopan työpaikoilla.

EU:n laajentumisen myötä kyselytutkimuksen maantieteellinen kattavuus on suurentunut:

  • Ensimmäinen ECS (ESWT) vuosina 2004-2005: 21 maata: 15 ‘vanhat’ EU:n jäsenvaltiot ja Kypros, Tsekin tasavalta, Unkari, Latvia, Puola ja Slovenia
  • Toinen ECS vuonna 2009: 30 maata mukaan lukien EU:n 27 jäsenvaltiota, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki
  • Kolmas ECS vuonna 2013: 32 maata mukaan lukien EU:n 27 jäsenvaltiota, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro ja Turkki