Eurooppalaiset yritystutkimukset

Euroopan yritystutkimus (ECS) on toteutettu säännöllisesti siitä lähtien, kun se aloitettiin vuosina 2004–2005 työaikaa ja työelämän tasapainottamista koskevana tutkimuksena (European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance, ESWT). Toinen tutkimus, joka toteutettiin uudella nimellä Euroopan yritystutkimus, saatiin päätökseen vuonna 2009, kolmas vuonna 2013 ja neljäs vuonna 2019 yhteistyössä Eurofoundin sisarjärjestön Cedefopin kanssa.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

  • kartoittaa, arvioida ja kvantifioida tietoja yrityspolitiikasta ja -käytännöistä kaikkialla Euroopassa yhdenmukaisella tavalla
  • analysoida yritysten käytäntöjen ja niiden vaikutusten välisiä suhteita sekä tarkastella käytäntöjä yritystason rakenteiden näkökulmasta keskittyen erityisesti työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun
  • seurata suuntauksia
  • edistää Euroopan agendaa kartoittamalla ja ymmärtämällä yritysten toimintapolitiikkoja ja käytäntöjä, joiden pohjalta Eurooppa voi rakentaa talouden, joka toimii ihmisten hyväksi, jossa turvataan EU:n perusarvot – kuten hyvin toimivan vuoropuhelun merkitys – ja joka on valmis digiaikaan

Miten tutkimus toteutetaan?

ECS on kyselylomakepohjainen edustava otantatutkimus yrityksistä, joissa on vähintään 10 työntekijää. Kyselyssä haastatellaan yrityksen henkilöstöstä vastaavaa johtajaa ja mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden edustajaa.

Tutkimuksen painopiste

Ensimmäisessä tutkimuksessa käsiteltiin työaikajärjestelyihin sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyviä kysymyksiä yritystasolla. Toisella kerralla tarkasteltiin joustavuuden eri muotoja, kuten työaikajoustoa, sopimusjoustoa, joustavia palkkoja ja taloudellista osallistumista, niihin liittyviä henkilöstöä koskevia toimenpiteitä sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun luonnetta ja laatua työpaikalla. Kolmannessa tutkimuksessa tarkasteltiin työpaikan organisointia, työpaikkainnovointia, työntekijöiden osallistumista ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua eurooppalaisilla työpaikoilla. Nämä aiheet toistettiin neljännessä tutkimuksessa, jossa käsitellään myös taitojen käyttöä, osaamisstrategioita ja digitalisaatiota.

Tutkimuksen laajuus

Tutkimuksen eri versiot kattavat seuraavat maat:

  • ECS 2020 Covid-19-seuranta: 28 maata eli EU:n jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta. Marraskuussa 2020 vuoden 2019 ECS-tutkimukseen vastanneet johdon edustajat, jotka olivat antaneet suostumuksensa uuteen yhteydenottoon, saivat verkkopohjaisen seurantatutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää covid-19:n vaikutuksia työpaikan käytäntöihin.
  • ECS 2019 : 28 maata eli EU:n jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta
  • ESC 2013 : 32 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Pohjois-Makedonia, Islanti, Montenegro ja Turkki.
  • ECS 2009 : 30 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Pohjois-Makedonia ja Turkki
  • ECS (ESWT) 2004–2005 : 21 maata mukaan luettuna EU:n jäsenvaltiot sekä Kypros, Tšekki, Unkari, Latvia, Puola ja Slovenia.