Työmarkkinasuhteet

22 syyskuu 2022

Ammattiyhdistyksillä, työnantajajärjestöillä ja viranomaisilla on kaikilla oma paikkansa työsuhdehallinnossa. Ne ovat kaikki osasia järjestelmässä, joka toimii Euroopan laajuisesti, valtakunnallisesti, alakohtaisesti, alueellisesti ja yritystasollRead more

Ammattiyhdistyksillä, työnantajajärjestöillä ja viranomaisilla on kaikilla oma paikkansa työsuhdehallinnossa. Ne ovat kaikki osasia järjestelmässä, joka toimii Euroopan laajuisesti, valtakunnallisesti, alakohtaisesti, alueellisesti ja yritystasolla. Työmarkkinasuhdejärjestelmiin on kohdistunut viime vuosina merkittäviä haasteita, kun teknologia ja työn muodot ovat kehittyneet talouden muuttuessa jatkuvasti.

Euroopan komissio käynnisti tässä yhteydessä vuonna 2015 uudelleen Euroopan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun. Komissio, Euroopan unionin neuvosto ja työmarkkinaosapuolet korostivat vuonna 2016 annetussa yhteisessä lausumassa Euroopan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun merkittävää asemaa EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan laadinnassa.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Challenges and solutions: Case studies on European Works Councils

This report investigates the practical implementation of the European Works Council (EWC) Directive at company level...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound on kehittynyt yli 40 vuoden kuluessa työmarkkinasuhteissa vaikuttavien suuntausten seurannan ja analysoinnin asiantuntijakeskukseksi. Se tuntee myös Euroopan laajuisen ja kansallisen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun väliset yhteydet. Eurofound on selvittänyt työmarkkinasuhteiden kehittymistä kussakin EU:n jäsenvaltioissa ja myös EU:n laajuisesti 28 jäsenvaltiota sekä Norjan kattavan yhteyshenkilöiden verkostonsa avulla. 

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofound on laatinut joukon vertailevia analyysejä, artikkeleita ja tapaustutkimuksia EU:n 28 jäsenvaltiosta sekä Norjasta työmarkkinasuhteiden alalta. Se on myös koonnut säännöllisesti päivitettäviä tietokantoja asiaan liittyvistä aiheista.

Vastikään tehdyssä tutkimuksessa kartoitetaan työmarkkinasuhdejärjestelmiin liittyviä keskeisiä ulottuvuuksia ja indikaattoreita 2000-luvun Euroopassa. Toisessa tutkimuksessa tarkastellaan, miten EU:n ja Norjan työmarkkinaosapuolet ovat kokeilleet uusia aiheita, työkaluja ja innovatiivisia toimintamalleja pystyäkseen vastaamaan moniin viime vuosina ilmenneisiin uusiin poliittisiin, lainsäädännöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Palkka ja työajat ovat edelleen paljon puhuttuja aiheita, joita tarkistetaan vuosittain. Palkkojen alalla on keskitytty vastikään lakimääräisiin vähimmäispalkkatasoihin eri puolilla EU:ta sekä kollektiivisiin palkkaneuvotteluihin.

Eurofound on toteuttanut vuodesta 2006 lähtien tutkimuksia Euroopan alakohtaisten työmarkkinajärjestöjen edustavuudesta, kuten Euroopan komissio on kehottanut.

Tietolähteitä

Työelämän kehittymistä koskevat raportit

Eurofound tarjoaa järjestelmällisesti koottua vertailukelpoista tietoa kansallisista työmarkkinasuhdejärjestelmistä ja työmarkkinoiden kehittymisestä seuranta- ja raportointityökalujensa avulla. Työkalut perustuvat EU:n 28 jäsenvaltiota ja Norjan kattavan yhteyshenkilöiden verkoston tekemään työhön.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinasuhteet

Tilaa
 • Publications (2283)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Työmarkkinasuhteet

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.