Naš posao

Prioriteti Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. oblikovani su s obzirom na ključne izazove za socijalnu koheziju i pravednu tranziciju u okruženju koje se mijenja nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Agencija je usredotočena na pitanja u kojima se može osloniti na svoje temeljno znanje i iskustvo u područjima radnih uvjeta, odnosa između poslodavaca i radnika, zapošljavanja i životnih uvjeta kako bi podržala svoje dionike pružajući dokaze koji im mogu pomoći u provedbi mjera politike.

Programi rada

Programski dokument za razdoblje 2021. – 2024. sastoji se od šest strateških područja, a sadržaji će se ostvariti u okviru sljedećih operativnih aktivnosti. Prva četiri propisana su osnivačkom uredbom Agencije.

  • Radni uvjeti i održivi rad : Pružanje usporedivih podataka i analiza koji se mogu upotrijebiti za poboljšanje kvalitete radnih mjesta i promicanje održivosti rada tijekom životnog vijeka
  • Odnosi između poslodavaca i radnika te socijalni dijalog : Djelovanje u svojstvu centra stručnosti u području praćenja i analize kretanja u odnosima između poslodavaca i radnika te socijalnom dijalogu, promicanje socijalnog dijaloga
  • Zapošljavanje i tržišta rada : Pružanje znanja za utvrđivanje promjena na tržištu rada i informacija za oblikovanje politika zapošljavanja kako bi se poboljšalo njihovo funkcioniranje i uključivost
  • Životni uvjeti i kvaliteta života : Izrada pregleda i analiza ključnih elemenata za poboljšanje životnih uvjeta ljudi, uključujući informacije o njihovom poimanju kvalitete života i društva

Osim toga, Eurofound će se baviti izazovima politika u okviru dviju transverzalnih tematskih aktivnosti.

  • Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime : Pružanje dokaza o strukturnim promjenama koje su uglavnom potaknute digitalizacijom i klimatskim promjenama, ali i krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, koje mogu biti korisne za osiguravanje pravednih tranzicija kojima se promiču zapošljavanje, dobri radni uvjeti, socijalna zaštita i prava radnika, uz istodobno poboljšanje produktivnosti rada, konkurentnosti i blagostanja
  • Promicanje socijalne kohezije i konvergencije : Doprinos raspravi o politikama kad je riječ o pravednosti i pružanju informacija za oblikovanje politika usmjerenih na poboljšanje socijalne kohezije i promicanje konvergencije prema boljim standardima života i rada u EU-u.

Tri paneuropska istraživanja Eurofounda koja se redovito ponavljaju te tri opservatorija pridonose radu u strateškim područjima.

Pogledajte sve višegodišnje i godišnje programe rada

 

Godišnja izvješća

Život i rad u Europi 2021.

Godina 2021. druga je godina u kojoj je pandemija bolesti COVID-19 definirala živote i rad Europljana, a Eurofound je nastavio sa svojim radom na istraživanju i bilježenju mnogih različitih utjecaja u državama članicama EU-a. Život i rad u Europi 2021. daje uvid u promjene u području zaposlenja, rada i životnih uvjeta u Europi, na temelju podataka prikupljenih u istraživačkim aktivnostima Eurofounda tijekom 2021.

Preuzmite godišnjak. Pročitajte i Konsolidirano godišnje izvješće o radu dužnosnika za ovjeravanje za 2021

 

Pogledajte sva godišnja izvješća

Istraživanja na razini Europe

Trima Eurofoundovim paneuropskim istraživanjima koja se redovito provode prikupljaju se izvorni i potpuno usporedivi podaci koji obuhvaćaju sve države članice EU-a i velik broj drugih zemalja, ovisno o istraživanju. Podaci prikupljeni u istraživanjima omogućuju detaljnu analizu širokog spektra pitanja. Istraživanja se smatraju jednim od najvrjednijih i jedinstvenih izvora informacija koje Eurofound ima na raspolaganju. Ona pružaju informacije i smjernice za značajan dio istraživačkog rada Eurofounda.

Kao odgovor na bolest COVID-19 Eurofound je prilagodio svoje istraživanje kako bi se pratio razvoj situacije u pandemiji i prikupili podaci o njezinu utjecaju na živote građana EU-a i o politikama za ublažavanje učinaka. U travnju 2020. Agencija je pokrenula jedinstvenu i opsežnu e-anketu pod nazivom Život, rad i COVID-19 kako bi se zabilježile dalekosežne posljedice pandemije na način života i rada ljudi u EU-u i kako bi se oblikovateljima politika pomoglo da omoguće ravnomjeran oporavak od krize.

Opservatoriji

Eurofoundova tri opservatorija isto tako pridonose radu u tematskim područjima, uz potporu Mreže dopisnika Eurofounda koja obuhvaća države članice EU-a i Norvešku. Putem mreže prikupljaju se sustavne i usporedive informacije o stvarnim prilikama i kretanjima na nacionalnoj razini.

Odgovor na ad-hoc zahtjeve za informacijama

Odgovor na ad-hoc zahtjeve za informacijama Eurofoundovih ključnih dionika ključna je aktivnost u novom programskom razdoblju. Glavni su ciljevi te usluge osiguravanje brzine, fleksibilnosti i kvalitete u dostavljanju prilagođenih informacija kako bi se zadovoljile nove i nadolazeće potrebe za informacijama.

Pogledajte sva ad-hoc izvješća