Naša zadaća

Eurofound nastoji pružati potporu ciljevima strategije Europa 2020. kako bi se osiguralo da Europa ostvari pametan, održiv i uključiv rast. Provedbom istraživanja kojim se ispituje praktično iskustvo i utvrđuju čimbenici uspješne promjene Eurofound nastoji dokumentirati i razumjeti promjene te razviti ideje za kontinuirano poboljšanje životnih i radnih uvjeta europskih građana.

Programi rada

U trenutačnom Programskom dokumentu za razdoblje 2017. – 2020. opisuje se planirani rad Eurofounda za četverogodišnje programsko razdoblje. Eurofound je izabrao šest strateških tematskih područja u kojima će provoditi aktivnosti kojima je cilj pružanje znanja kako bi se postigla pozitivna konvergencija životnih i radnih uvjeta u Europskoj uniji. Ta su područja sljedeća:

Prva četiri područja temeljna su područja u kojima je Eurofound utvrdio svoju stručnost tijekom četiri desetljeća i osigurao kontinuitet u radu Agencije. Posljednja dva područja, koja se odnose na digitalno doba i konvergenciju u EU-u, uvode novu dimenziju u aktivnosti Eurofounda s obzirom na to da uključuju međusektorske izazove i paradigmatske promjene koje bi mogle imati transformirajući utjecaj na područja koja su u središtu Eurofoundova rada. Kroz okvir ovih šest tema, Eurofound će ispitati kako poboljšati životne i radne uvjete kroz javne politike i zakonodavstvo, intervencije socijalnih partnera i prakse na razini radnog mjesta.

Višegodišnjim programom za razdoblje 2017. – 2020. utvrđen je poseban program rada za svaku godinu programskog razdoblja. 

Pogledajte sve višegodišnje i godišnje programe rada

Godišnja izvješća

Život i rad u Europi 2015. – 2018.

U izvješću Život i rad u Europi 2015. – 2018. objedinjuju se neki od glavnih rezultata istraživanja Eurofounda o životnim i radnim uvjetima Europljana u protekle četiri godine, odnosno tijekom mandata Europskog parlamenta i Komisije na odlasku. U okviru tih aktivnosti odgovoreno je na ključna pitanja o aspektima života i rada koji su jednako važni građanima i donositeljima politika te su istaknuta područja na koja se potrebno usredotočiti pri donošenju politika ako se žele ostvariti koristi za građane. Teme obuhvaćene izvješćem Život i rad u Europi 2015. – 2018. podijeljene su u dva odjeljka: kako danas živimo kako danas radimoIstražite interaktivnu prezentaciju izvješća

Pročitajte i Konsolidirano godišnje izvješće o radu dužnosnika za ovjeravanje za 2018.

 

Pogledajte sva godišnja izvješća

Istraživanja na razini Europe

Trima Eurofoundovim paneuropskim istraživanjima koja se redovito provode prikupljaju se izvorni i u potpunosti usporedivi podatci koji obuhvaćaju sve države članice EU-a i velik broj drugih zemalja, ovisno o istraživanju. Podatci prikupljeni u istraživanjima omogućavaju temeljitu analizu širokog spektra pitanja. Istraživanja se smatraju jednim od najvrjednijih jedinstvenih izvora informacija koje Eurofound ima na raspolaganju. Ona pružaju informacije i smjernice za značajan dio istraživačkog rada Eurofounda.

Opservatoriji

Eurofoundova tri opservatorija također doprinose radu u tematskim područjima, uz potporu Mreže europskih dopisnika koja obuhvaća države članice EU-a i Norvešku. Putem mreže prikupljaju se sustavne i usporedive informacije o stvarnim prilikama i razvoju na nacionalnoj razini.

Odgovor na ad-hoc zahtjeve za informacijama

Odgovor na ad-hoc zahtjeve za informacijama Eurofoundovih ključnih dionika ključna je aktivnost u novom programskom razdoblju. Ključni ciljevi ove usluge jesu osiguravanje brzine, fleksibilnosti i kvalitete u dostavljanju prilagođenih informacija kako bi se zadovoljile nove i nadolazeće potrebe za informacijama.

Vidjeti sva prilagođena i ostala povremena izvješća