Az Eurofound valószínűségi (véletlen) mintavételen alapuló felmérései

Alapítása óta az Eurofound jelentős mértékben gyarapította az Európai Unión belüli élet- és munkakörülményekre vonatkozó tudást. Az Ügynökség egyik legfontosabb feladata, hogy figyelemmel kísérje a tagállamokban az idők során végbemenő fejleményeket. Erre a célra kidolgozott három felmérést, az európai munkakörülmény-felmérést , az európai életminőség-felmérést és az európai vállalati felmérést , amelyek mindegyikére jellemző, hogy az EU egészére kiterjed, valószínűségi mintavételen alapul, rendszeres időközönként megismételt, és jó minőségű adatokat szolgáltat. A három felmérés további közös jellemzői:

  • a reprezentatív minták;
  • a valamennyi uniós tagállamra és (potenciális) tagjelölt országra, valamint gyakran Norvégiára és Svájcra is kiterjedő lefedettség;
  • az országok közötti összehasonlíthatóság;
  • a több hullámban végzett adatgyűjtés, ami lehetővé teszi az idősorelemzést;
  • a szoros együttműködés az Eurofound érdekeltjeinek három csoportjával és a terület szakértőivel a felmérés kidolgozása során;
  • a témák széles körét felölelő és az európai szakpolitikai igényeket szem előtt tartva kidolgozott kérdőívek;
  • az interdiszciplináris tudományos alapra épülő kérdőívek;
  • a részletesen kidolgozott minőségbiztosítási stratégia;
  • a kellő időben rendelkezésre álló, szakpolitikai fontosságú jelentésekben bemutatott eredmények, az online adatmegjelenítés és a mikroadatok szolgáltatása.

Az adatok elérhetősége

Minden felmérési kérdőív és adathalmaz szabadon hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Módszertan

Az Eurofound felmérési tevékenységének célja, hogy magas színvonalú információkat nyújtson az európai élet- és munkakörülményekről, valamint munkahelyi gyakorlatokról. E célkitűzés megvalósítása érdekében mindegyik felmérés más célnépességről gyűjti össze a rá jellemző információkat. A különböző felmérések módszertanának lehetőség szerinti összehangolása azt jelenti, hogy a levont tanulságokat meg lehet osztani a felmérések között. A módszertanról az egyes felmérésekhez kapcsolódó oldalakon találhatók további tudnivalók.

Időtálló felmérések

Az elkövetkező években az Eurofound bevezet egy stratégiát, amelynek célja, hogy a felméréseket időtállóvá tegye, és amely magában foglalja a különböző, nagyobb költséghatékonyságú adatgyűjtési módok használhatóságának a vizsgálatát, egyaránt figyelembe véve a felmérések általános minőségét és időbeli összehasonlíthatóságát.

Az Eurofound azt is vizsgálja, hogy a nagy adathalmazok feldolgozása milyen lehetőséget rejt magában saját adatai kiegészítése és kontextualizálása szempontjából. E munka középpontjában a felmérést szolgáló mintavétel fejlesztése, a nagy adathalmazok gyűjtése és elemzése, valamint a közösségimédia-tartalom peremjelenségek vizsgálata céljából végzett szövegelemzése áll.

Minőségbiztosítás

Az Eurofound elkötelezett felmérései minőségbiztosítása iránt, melynek célja a magas színvonalú felmérési adatok biztosítása az általánosan elfogadott módszertani és eljárási normáknak való megfelelés révén.

Európai és nemzetközi együttműködés

Az Eurofound felmérési módszereit és kérdőíveit más szervezetek is használhatják a szerzői jogvédelemre vonatkozó feltételek betartása mellett. Ezért különféle szervezetek részéről érkezett érdeklődés ezeknek az anyagoknak a használata, illetve az Eurofounddal folytatott együttműködés iránt.