Living conditions and quality of life

Addressing household over-indebtedness

Report
Paskelbtas
12 Kovas 2020
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
Read more
 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
 • Over-indebtedness is on the increase again in some countries and population groups.
 • People aged 25–49 years are most at risk. A smaller group of over-indebted people aged 65+ experience greater financial problems and lower mental well-being.
 • While policymakers often focus on mortgage or consumer debts with financial institutions, debt problems in low-income groups often relate to non-payment of utility or telephone bills, rent, taxes or fines, debts with friends, or healthcare costs. Policymakers interested in early intervention should not overlook this.
 • If over-indebtedness is not addressed in an appropriate and timely way, there are negative consequences for affected individuals and households, as well as for society as a whole. Issues arising from over-indebtedness can include mental and physical health problems, as well as unemployment and inactivity.
Read less

Įžanga

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to soRead more

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to society. It then examines two policy responses in the EU and Norway: debt advisory services and debt settlement procedures. While the findings show that in the wake of the global financial crisis, such services and procedures have generally become more widely available and accessible, gaps remain. The overall aim of the report is to draw the attention of national and EU-level policymakers to ways to improve policy responses to household over-indebtedness.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  68
  Nuorodos Nr.: 
  EF19044
  ISBN: 
  978-92-897-2057-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-20-099-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25005
  Catalogue info

  Addressing household over-indebtedness

  This report addresses the problem of household over-indebtedness, which is broadly defined as being unable to make payments related to regular commitments.

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2020), Addressing household over-indebtedness, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF19044EN1
  Catalogue info

  Pernelyg didelio namų ūkių įsiskolinimo problemos sprendimas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Pernelyg didelis įsiskolinimas nuolat kelia susirūpinimą, ypač kai kuriose gyventojų grupėse ir valstybėse narėse pastaruoju metu pastebimas tokio įsiskolinimo didėjimas. Šioje ataskaitoje apžvelgiamos pagrindinės pernelyg didelio namų ūkių įsiskolinimo priežastys, veiksniai ir pasekmės, įskaitant visuomenės patiriamas išlaidas. Toliau joje nagrinėjamos dvi atsakomosios politikos priemonės Europos Sąjungoje ir Norvegijoje: konsultavimo įsiskolinimo klausimais paslaugos ir skolų grąžinimo procedūros. Nors iš nustatytų faktų matyti, kad pasaulinė finansų krizė paskatino iš esmės padidinti tokių paslaugų ir procedūrų prieinamumą ir platesnį taikymą, spragų vis dar yra. Bendras ataskaitos tikslas – atkreipti nacionalinių ir ES lygmens politikos formuotojų dėmesį į būdus, kaip pagerinti politinį atsaką į pernelyg didelį namų ūkių įsiskolinimą.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  Tables

  Table 1: Debt advisory services in the EU28 and Norway, 2019
  Table 2: Illustrations of user numbers of debt advisory services, 2008–2018
  Table 3: Debt settlement procedures for over-indebted people, EU28 and Norway, 2019
  Table 4: Debt settlement procedure usage data, 2005–2018

  Figures

  Figure 1: Proportion of people aged 18+ at risk of over-indebtedness: arrears* or difficulties making ends meet, 2016, by Member State and EU28 (%)
  Figure 2: Proportion of people with arrears, by income quartile and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 3: Proportion of people with arrears, by age group and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 4: People with arrears, reporting great difficulties making ends meet and the WHO-5, by age group, 2016
  Figure 4a: Proportion of people with any arrears, reporting great difficulties making ends meet by age group, 2016, EU28 (%)
  Figure 4b: WHO-5 score by age group of people with any arrears, 2016, EU28 (max. 100)
  Figure 5: Proportion of households with arrears in mortgage or rent, utility bills and hire purchase instalments, 2010–2017, EU28 (%)
  Figure 6: Availability of debt advice in the EU28, 2019

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti