Darbo santykiai

19 Gegužė 2021

Profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir valdžios institucijoms tenka tam tikras vaidmuo darbo santykių valdymo srityje. Tai sistemos, kuri veikia Europos, nacionaliniu, sektorių, regionų ir įmonių lygmenimis, tarpusavyje susijusios Read more

Profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir valdžios institucijoms tenka tam tikras vaidmuo darbo santykių valdymo srityje. Tai sistemos, kuri veikia Europos, nacionaliniu, sektorių, regionų ir įmonių lygmenimis, tarpusavyje susijusios dalys. Atsižvelgiant į pastarųjų metų technologijų ir darbo formų pokyčius nuolat besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje, darbo santykių sistemoms kilo esminių iššūkių.

Todėl Europos Komisija 2015 m. inicijavo Europos socialinio dialogo atnaujinimą. 2016 m. birželio mėn. paskelbtame bendrame pareiškime Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir socialiniai partneriai pabrėžė, kad Europos socialinis dialogas yra labai svarbus, nes tai yra reikšmingas ES užimtumo ir socialinės politikos formavimo proceso elementas.

Read less

Naujausi pakeitimai

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

5th UNI Europa Conference

Eurofound is partnering with UNI Europa for a virtual exhibition at the 5th Virtual Conference, which this year moves...
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Per 40 metų Eurofound tapo vienu iš svarbiausių darbo santykių stebėsenos ir analizės kompetencijos centrų. Be kita ko, vykdydamas tokią veiklą Eurofound domisi sąsajomis tarp Europos ir nacionaliniu lygmeniu vykdomo socialinio dialogo. Remdamasis savo Europos korespondentų 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje tinklo pateikiama informacija, Eurofound fiksuoja procesus visose valstybėse narėse ir visoje ES. 

Svarbiausias indėlis

Eurofound yra parengęs darbo santykių 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje lyginamosios analizės tyrimų, straipsnių ir atvejų tyrimų, taip pat reguliariai atnaujina susijusių sričių duomenų bazes.

Viename pastarojo meto tyrime apžvelgiami ir aptariami esminiai aspektai ir rodikliai, susiję su darbo santykių sistemomis Europoje XXI amžiuje. Kituose tyrimuose nagrinėjama, kaip socialiniai partneriai ES ir Norvegijoje imasi naujų temų, priemonių ir novatoriškų metodų, kad galėtų tinkamai spręsti daugelį naujų pastarųjų metų politinių, teisinių ir socialinių iššūkių.

Darbo užmokestis ir darbo laikas ir toliau yra tos sritys, kurios susilaukia didelio dėmesio ir yra kasmet peržiūrimos. Viena pastarojo meto darbo užmokesčio srities tyrimų kryptis yra sutelkta į teisės aktais nustatyto darbo užmokesčio lygį visoje ES, o kita – į kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio.

Nuo 2006 m. Eurofound Europos Komisijos nurodymu vykdo Europos sektorių socialinių partnerių organizacijų reprezentatyvumo tyrimus.

Ištekliai

Ataskaitos apie profesinio gyvenimo procesus

Eurofound sistemingai teikia palyginamus duomenis apie nacionalines darbo santykių sistemas ir su profesiniu gyvenimu susijusius procesus, pasinaudodamas stebėsenos ir ataskaitų teikimo priemonėmis ir 28 valstybėse narėse ir Norvegijoje veikiančio Europos korespondentų tinklo narių indėliu.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darbo santykiai

Prenumeruoti

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2267)
 • Data
 • Ongoing work (9)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Darbo santykiai

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.