Socialinis dialogas

9 Rugsėjis 2021

Socialinį dialogą galima apibrėžti kaip darbdavių ir darbuotojų derybas, konsultacijas, bendrus veiksmus, diskusijas ir dalijimąsi informaciją. Sklandus socialinis dialogas yra svarbus būdas formuoti darbo sąlygas, į šį procesą įvairiais lygmenimis įtraukiant įvairius subjektus.Read more

Socialinį dialogą galima apibrėžti kaip darbdavių ir darbuotojų derybas, konsultacijas, bendrus veiksmus, diskusijas ir dalijimąsi informaciją. Sklandus socialinis dialogas yra svarbus būdas formuoti darbo sąlygas, į šį procesą įvairiais lygmenimis įtraukiant įvairius subjektus. Toks dialogas padeda derinti darbuotojų ir darbdavių interesus, taip pat užtikrinti tiek ekonominį konkurencingumą, tiek socialinę sanglaudą.

Sprendžiant iš pastarųjų ES lygmens politikos diskusijų (ypač po 2008 m. krizės), nauji svarstymai apie socialinį teisingumą, demokratiją, darbo kokybę ir naujus darbo santykių modelius paskatino abejones dėl tradicinių darbo santykių ir socialinio dialogo sistemų.

Praėjus trisdešimčiai metų po to, kai Val Duchesse pilyje Briuselyje buvo istoriškai pradėtas Europos socialinis dialogas, Komisija atnaujino procesą ir paskelbė apie socialinio dialogo atnaujinimą 2015 m. kovo 5 d. surengtame aukšto lygmens renginyje, kuriame dalyvavo visos Europos socialinių partnerių organizacijų atstovai. Europos socialinis dialogas yra ES socialinės politikos priemonė, tiesiogiai padedanti formuoti ES darbo teisės aktus ir politiką.

Read less

Naujausi pakeitimai

Teisė atsijungti. Įmonių taikomos praktikos tyrimas

Dėl skaitmeninių technologijų atsirado galimybė daugeliui darbuotojų savo darbą atlikti bet kada ir bet kur, o tai turi...

Minimalusis darbo užmokestis 2021 m. Metinė peržiūra

Šioje ataskaitoje apibendrinama, kaip minimaliojo darbo užmokesčio normos 2021 m. buvo nustatytos per 2020 m. – COVID-...

Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth

Decision-makers approached minimum wage setting for 2021 cautiously due to the economic uncertainty caused by the...
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Politikos formuotojams reikia patikimų duomenų norint suprasti darbo rinkoje vykstančius pokyčius ir reaguoti į kintančią darbo santykių Europoje dinamiką. Remdamasis savo 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje veikiančių korespondentų tinklo duomenimis ir analize, Eurofound nagrinėja tendencijas bei modelius ir atkreipia dėmesį į sklandaus socialinio dialogo pavyzdžius Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Eurofound tyrimuose nagrinėjami tokie aspektai kaip darbuotojų dalyvavimas, kolektyvinės derybos, atstovavimas darbuotojams ir darbo santykiai visais lygmenimis. Juose analizuojama, kaip darbo santykiai yra pritaikomi atsižvelgiant į tarptautinių įmonių paplitimą. Be to, tyrimuose apžvelgiami procesai pasaulio mastu ir lyginamos darbo santykių sistemos bei jų taikymas už ES ribų, pvz., JAV ir Japonijos ekonomikoje.

Svarbiausias indėlis

Per 40 metų Eurofound visapusiškai ištyrė daugelį besikeičiančių socialinio dialogo Europoje veiksnių įmonių, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis.

Pastaraisiais metais Eurofound išsamiai nagrinėja įvairius svarbiausius socialinio dialogo aspektus, kaip antai: 

Eurofound reprezentatyvumo tyrimuose, kurie surengti įvairiuose sektoriuose, vadovaujantis 2006 m. Komisijos įpareigojimu, pateikiama svarbiausia informacija, kurios reikia norint steigti Europos sektorių socialinio dialogo komitetus ir užtikrinti jų veikimą.

Ištekliai

Europos darbo santykių žodynas parengtas 2005 m. kaip internetinė paieškos priemonė politikos formuotojams ir praktikams, yra vertingas informacijos apie užimtumą ir darbo santykius Europos Sąjungoje šaltinis. Šalių profesinio gyvenimo profiliuose pateikiama aktuali susijusi informacija apie struktūras, institucijas ir nuostatas, kuriomis grindžiamas profesinis gyvenimas 28 ES valstybėse narėse bei Norvegijoje ir ES lygmeniu.

Kolektyvinių derybų dėl darbo užmokesčio duomenų bazės ir darbo užmokesčio, darbo laiko ir kolektyvinių darbo ginčų duomenų bazės paskirtis – suteikti tyrėjams ir politikos formuotojams kiekybinės ir kokybinės šių sričių informacijos, apimančios laikotarpį nuo 2000 m. iki dabar, iš visų valstybių narių bei Norvegijos.

Read less

Key outputs over the years

Show more (6)
  • Publications (669)
  • Data
  • Ongoing work (13)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.