Dialog społeczny

27 Lipiec 2021

Dialog społeczny można zdefiniować jako negocjacje, konsultacje, wspólne działania, dyskusje i wymianę informacji dotyczących pracodawców i pRead more

Dialog społeczny można zdefiniować jako negocjacje, konsultacje, wspólne działania, dyskusje i wymianę informacji dotyczących pracodawców i pracowników. Dobrze funkcjonujący dialog społeczny jest kluczowym narzędziem kształtującym warunki pracy, obejmującym wiele podmiotów działających na różnych szczeblach. Zapewnia równowagę pomiędzy interesami pracowników i pracodawców, sprzyjając zarówno konkurencyjności gospodarczej, jak i spójności społecznej.

Prowadzone ostatnio na poziomie UE debaty polityczne uwydatniły fakt, że pojawienie się – zwłaszcza od czasu kryzysu w 2008 r. – nowych dyskusji na temat sprawiedliwości społecznej, demokracji, jakości pracy i nowych modeli stosunków pracy podważało tradycyjne funkcjonowanie systemów stosunków pracy i dialogu społecznego.

Trzydzieści lat po historycznej inauguracji europejskiego dialogu społecznego w Val Duchesse w Brukseli Komisja ponownie rozpoczęła proces dialogu społecznego, organizując 5 marca 2015 r. spotkanie na wysokim szczeblu, które zgromadziło przedstawicieli organizacji partnerów społecznych z całej Europy. Europejski dialog społeczny jest instrumentem polityki społecznej UE, włączonym bezpośrednio w proces kształtowania unijnego prawa pracy i polityk w tym obszarze.

Read less

Ostatnie zmiany

Płace minimalne w 2021 r.: przegląd roczny

W niniejszym sprawozdaniu podsumowano sposób, w jaki stawki płacy minimalnej na 2021 r. zostały ustalone w 2020 r. –...

Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth

Decision-makers approached minimum wage setting for 2021 cautiously due to the economic uncertainty caused by the...
Top

Działalność Eurofound

Read more

Działalność Eurofound

Politycy potrzebują rzetelnych dowodów, aby zrozumieć zmiany zachodzące na rynku pracy i reagować na zmiany dynamiki stosunków pracy w Europie. Eurofound wykorzystuje dane i analizy przekazane przez sieć korespondentów z 28 państw członkowskich UE i Norwegii, aby uchwycić trendy i wzorce, a także wskazać przykłady dobrze funkcjonującego dialogu społecznego na poziomie europejskim i krajowym.

Badania prowadzone przez Eurofound dotyczą takich kwestii jak partycypacja pracownicza, negocjacje zbiorowe, reprezentacja pracowników i stosunki przemysłowe na wszystkich poziomach. W ich ramach przeanalizowano zmiany stosunków pracy pod wpływem rozwoju organizacji wielonarodowych. Ponadto Fundacja przyjmuje globalny punkt widzenia, porównując charakter stosunków pracy i wyniki gospodarcze w państwach spoza UE, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia.

Kluczowy wkład

Zakres opracowań naukowych opublikowanych przez Eurofound jest bardzo rozległy i obejmuje okres ponad 40 lat. Przedstawiono w nich wiele zmieniających się aspektów dialogu społecznego prowadzonego w Europie na różnych poziomach: krajowym, europejskim i międzynarodowym.

W ostatnich latach Eurofound przeprowadził dogłębną analizę wielu kwestii znajdujących się w samym sercu dialogu społecznego, takich jak: 

Prowadzone przez Eurofound w kilku sektorach badania reprezentatywności, które rozpoczęto po uzyskaniu stosownego mandatu od Komisji w 2006 r., dostarczają podstawowych informacji, jakich wymaga ustanowienie i funkcjonowanie europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego.

Źródła

Europejski słownik stosunków pracy, opracowany w 2005 r. jako internetowe narzędzie dla decydentów i praktyków, jest skarbnicą informacji na temat zatrudnienia i stosunków pracy w UE. Krajowe profile życia zawodowego dostarczają cennych danych kontekstowych dotyczących struktur, instytucji i przepisów stanowiących podstawę życia zawodowego w poszczególnych państwach członkowskich UE-28 i w Norwegii, a także na poziomie całej UE.

Bazy danych na tematzbiorowych negocjacji płacowychoraz wynagrodzeń, czasu pracy i sporów zbiorowych mają dostarczać naukowcom i decydentom ilościowych i jakościowych danych ze wszystkich państw członkowskich i Norwegii od 2000 r. do chwili obecnej.

 

Read less

Key outputs over the years

Show more (6)
  • Publications (668)
  • Data
  • Ongoing work (14)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.