Employment effects of reduced non-wage labour costs

Report
Publicat
30 Ianuarie 2017
Formate
Executive summary in 22 languages

PDF

Sumar

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This report reviews the effectiveness of measures designed to reduce the employer part of the tax wedge in an effort to stimulate positive labour market outcomes. It provides an overview of the reforms adopted since 2008 across the EU Member States to stimulate labour demand, focusing on policies aimed at reducing the cost of labour for employers. It analyses the effectiveness of shifts in employer social security contributions, employer payroll taxes and functionally equivalent employer incentives as employment-generating policy interventions. The findings show mixed evidence of positive employment effects from relevant policy reforms but suggest that measures targeted at specific groups of workers are more likely to be successful. 

See also Report Annexes 1-7

 • Report

  Number of Pages: 
  70
  Reference No: 
  EF1648
  ISBN: 
  978-92-897-1560-7
  Catalogue: 
  TJ-01-16-965-EN-N
  DOI: 
  10.2806/074541
  Catalogue info

  Employment effects of reduced non-wage labour costs

  Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16481
  Catalogue info

  Efectele asupra ocupării forței de muncă ale reducerii costurilor nesalariale ale forței de muncă suportate de angajator

  Authors: 
  Eurofound

  Reducerea impozitării muncii sau oferirea de stimulente pentru a angaja noi lucrători ar putea motiva angajatorii fie să păstreze angajați care altfel ar fi fost concediați, fie să creeze noi locuri de muncă. De la declanșarea crizei financiare în 2008, ambele tipuri de măsuri au fost introduse în multe state membre ale UE. Prezentul raport analizează eficacitatea măsurilor menite să reducă partea angajatorului din sarcina fiscală într-un efort de a stimula rezultate pozitive pe piața forței de muncă. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra reformelor adoptate începând cu anul 2008 în statele membre ale UE pentru a stimula cererea de forță de muncă, cu accent pe politicile care vizează reducerea costului cu forța de muncă pentru angajatori. Raportul analizează eficacitatea modificărilor contribuțiilor angajatorului la sistemul de asigurări sociale, a impozitelor pe masa salarială ale angajatorului și a stimulentelor pentru angajatori echivalente funcțional ca intervenții de politică ce creează locuri de muncă. Concluziile prezintă date contradictorii privind efectele pozitive asupra ocupării forței de muncă ale reformelor politice relevante, dar sugerează că măsurile care vizează grupuri specifice de lucrători sunt mai susceptibile să aibă succes.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou