Kaj delamo

Namen Eurofounda je podpreti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evrope. Z izvajanjem raziskave, ki proučuje praktične izkušnje in prepoznava dejavnike za uspešno spremembo, želi Eurofound spremembo dokumentirati in razumeti ter oblikovati zamisli za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer evropskih državljanov.

Delovni programi

Sedanji Programski dokument 2017–2020 opisuje načrtovano delo Eurofounda za štiriletno programsko obdobje. Eurofound je izbral šest strateških področij za izvajanje dejavnosti, kjer bi zagotavljal znanje za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v Evropski uniji. Ta področja so:

Prva štiri so glavna področja, kjer je Eurofound v štirih desetletjih vzpostavil svoje strokovno znanje in izkušnje, in zagotavljajo nepretrgano nadaljevanje dela agencije. Zadnji dve, digitalna doba in približevanje v EU, uvajata novo dimenzijo v dejavnosti Eurofounda, ker zajemata medsektorske izzive in paradigmatične spremembe, ki bodo verjetno povzročile spremembe na najpomembnejših področjih dela Eurofounda. Eurofound bo v okviru teh šestih tem raziskal, kako bi bilo mogoče izboljšati življenjske in delovne razmere z javno politiko in zakonodajo ter posredovanjem socialnih partnerjev in praksami na ravni delovnih mest.

Večletni program 2017–2020 določa poseben program za vsako leto programskega obdobja. 

Glejte vse večletne in letne delovne programe.

Letna poročila

Življenje in delo v Evropi 2015–2018

V publikaciji Življenje in delo v Evropi 2015–2018 so združene nekatere glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav o življenjskih razmerah in delovnih pogojih Evropejcev v zadnjih štirih letih v času prejšnjega Evropskega parlamenta in Komisije. V teh raziskavah so bila obravnavana ključna vprašanja o vidikih življenja in dela, ki so pomembna tako za ljudi kot za oblikovalce politik, pri čemer je bilo poudarjeno, kje mora biti oblikovanje politik ciljno usmerjeno, če želimo državljanom zagotoviti rezultate. Teme, ki jih zajema publikacija Življenje in delo v Evropi 2015–2018, so razdeljene na dva dela: kako živimo danes in kako delamo danesRaziščite interaktivni prikaz poročila

Preberite tudi konsolidirano letno poročilo odredbodajalca o dejavnostih za leto 2018 .

Glejte vsa letna poročila.

Vseevropske raziskave

V okviru treh Eurofoundovih vseevropskih raziskav, ki se redno ponavljajo, so bili zbrani izvirni in popolnoma primerljivi podatki, ki glede na raziskavo zajemajo vse države članice EU in številne druge države. Na podlagi podatkov, zbranih med raziskavami, je mogoče opraviti poglobljeno analizo številnih vprašanj. Raziskave so najdragocenejši in edinstven viri informacij, ki jih ima Eurofound na voljo. Vsebujejo informacije in navodila za večino raziskovalnega dela Eurofounda.

Opazovalnice

K delu na glavnih področjih prispevajo tudi tri Eurofoundove opazovalnice, ki jih podpira mreža evropskih dopisnikov in zajemajo države članice EU in Norveško. Prek mreže je mogoče zbiranje sistematičnih in primerljivih informacij o resničnem stanju in dogajanju na nacionalni ravni.

Odziv na enkratne zahteve po informacijah

Odziv na enkratne zahteve po informacijah glavnih Eurofoundovih interesnih skupin je ključna dejavnost v novem programskem obdobju. Glavni cilji te storitve so zagotovitev hitrosti, prilagodljivosti in kakovosti pri posredovanju prilagojenih informacij, ki zadoščajo novim in nastajajočim potrebam po informacijah.

Glejte vsa prilagojena in druga občasna poročila.