Kaj delamo

Namen Eurofounda je podpreti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evrope. Z izvajanjem raziskave, ki proučuje praktične izkušnje in prepoznava dejavnike za uspešno spremembo, želi Eurofound spremembo dokumentirati in razumeti ter oblikovati zamisli za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer evropskih državljanov.

Delovni programi

Sedanji Programski dokument 2017–2020 opisuje načrtovano delo Eurofounda za štiriletno programsko obdobje. Eurofound je izbral šest strateških področij za izvajanje dejavnosti, kjer bi zagotavljal znanje za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v Evropski uniji. Ta področja so:

Prva štiri so glavna področja, kjer je Eurofound v štirih desetletjih vzpostavil svoje strokovno znanje in izkušnje, in zagotavljajo nepretrgano nadaljevanje dela agencije. Zadnji dve, digitalna doba in približevanje v EU, uvajata novo dimenzijo v dejavnosti Eurofounda, ker zajemata medsektorske izzive in paradigmatične spremembe, ki bodo verjetno povzročile spremembe na najpomembnejših področjih dela Eurofounda. Eurofound bo v okviru teh šestih tem raziskal, kako bi bilo mogoče izboljšati življenjske in delovne razmere z javno politiko in zakonodajo ter posredovanjem socialnih partnerjev in praksami na ravni delovnih mest.

Večletni program 2017–2020 določa poseben program za vsako leto programskega obdobja. 

Glejte vse večletne in letne delovne programe.

Letna poročila

Življenje in delo v Evropi v letu 2019

Življenje in delo v Evropi, letopis Eurofounda za leto 2019, prikazuje povzetek najnovejšega dogajanja na področju dela in življenja Evropejcev, ki je bilo preučeno v raziskovalnih dejavnostih agencije v letu 2019. Iz tega izhajajo številne teme, od vse večje raznolikosti zaposlovanja v regijah EU do povečanja zaupanja v nacionalne institucije in gibanja minimalnih plač. V tem pregledu je opisano tudi, kako so dejavnosti Eurofounda povezane s prednostnimi nalogami politike Evropske komisije.

Prenesite letopis. Preberite tudi konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2019

 

 

Glejte vsa letna poročila.

Vseevropske raziskave

V okviru treh Eurofoundovih vseevropskih raziskav, ki se redno ponavljajo, so bili zbrani izvirni in popolnoma primerljivi podatki, ki glede na raziskavo zajemajo vse države članice EU in številne druge države. Na podlagi podatkov, zbranih med raziskavami, je mogoče opraviti poglobljeno analizo številnih vprašanj. Raziskave so najdragocenejši in edinstven viri informacij, ki jih ima Eurofound na voljo. Vsebujejo informacije in navodila za večino raziskovalnega dela Eurofounda.

Opazovalnice

K delu na glavnih področjih prispevajo tudi tri Eurofoundove opazovalnice, ki jih podpira mreža evropskih dopisnikov in zajemajo države članice EU in Norveško. Prek mreže je mogoče zbiranje sistematičnih in primerljivih informacij o resničnem stanju in dogajanju na nacionalni ravni.

Odziv na enkratne zahteve po informacijah

Odziv na enkratne zahteve po informacijah glavnih Eurofoundovih interesnih skupin je ključna dejavnost v novem programskem obdobju. Glavni cilji te storitve so zagotovitev hitrosti, prilagodljivosti in kakovosti pri posredovanju prilagojenih informacij, ki zadoščajo novim in nastajajočim potrebam po informacijah.

Glejte vsa prilagojena in druga občasna poročila.