Kaj delamo?

Eurofoundove prednostne naloge za obdobje 2021–2024 določajo ključni izzivi za socialno kohezijo in pravičen prehod v spreminjajočem se okolju po koronavirusni krizi. Agencija se osredotoča na vprašanja, pri katerih se lahko opira na svoje temeljno strokovno znanje na področjih delovnih razmer, odnosov med delodajalci in delojemalci, zaposlovanja in življenjskih razmer, da bi podprla svoje deležnike z zagotavljanjem dokazov, ki lahko pomagajo pri ukrepih njihove politike.

Delovni programi

Programski dokument za obdobje 2021–2024 zajema šest strateških področij, na katerih se bodo izvajale naslednje operativne dejavnosti. Prva štiri so tista, ki so določena v uredbi o ustanovitvi agencije.

  • Delovne razmere in trajnostno delo : zagotavljanje primerljivih podatkov in analiz, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje kakovosti delovnih mest in spodbujanje trajnosti dela v vseh življenjskih obdobjih.
  • Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog : delovanje kot središče strokovnega znanja za spremljanje in analizo razvoja odnosov med delodajalci in delojemalci ter socialnega dialoga in spodbujanje socialnega dialoga.
  • Zaposlovanje in trgi dela : zagotavljanje znanja za opredeljevanje sprememb na trgu dela in vključevanje informacij v politike zaposlovanja, da se izboljša njihovo delovanje in vključevanje.
  • Življenjske razmere in kakovost življenja : evidentiranje in analiziranje ključnih elementov za izboljšanje življenjskih razmer ljudi, vključno z informacijami o njihovem dojemanju kakovosti življenja in družbe.

Poleg tega bo Eurofound izzive politike obravnaval v dveh transverzalnih tematskih dejavnostih.

  • Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb : zagotavljanje dokazov o strukturnih spremembah, ki jih prinašajo predvsem digitalizacija in podnebne spremembe, pa tudi koronavirusna kriza, in ki so lahko koristni za zagotavljanje pravičnega prehoda, ki spodbuja zaposlovanje, dobre delovne razmere, socialno zaščito in človekove pravice, izboljšuje pa tudi delovno produktivnost, konkurenčnost in blaginjo.
  • Spodbujanje socialne kohezije in konvergence : prispevanje k politični razpravi o pravičnosti in zagotavljanje informacij za politike, namenjene izboljšanju socialne kohezije ter spodbujanju konvergence k boljšim življenjskim in delovnim standardom v EU.

K delu na strateških področjih prispevajo tri redno ponavljajoče se vseevropske raziskave in tri opazovalnice Eurofounda .

Oglejte si vse večletne in letne delovne programe

Letna poročila

Življenje in delo v Evropi v letu 2021

Pandemija covida‑19 je bila leta 2021 še vedno dejavnik, ki je zaznamoval življenje in delo Evropejcev, zaradi česar je Eurofound nadaljeval proučevanje in beleženje njenih številnih in raznolikih učinkov v državah članicah EU. Poročilo Življenje in delo v Evropi v letu 2021 vsebuje pregled sprememb na področju zaposlovanja, dela in življenjskih razmer v Evropi, pripravljen na podlagi Eurofoundovih raziskovalnih dejavnosti v letu 2021.

Prenesite letopis. Preberite tudi konsolidirano letno poročilo odredbodajalca o dejavnostih za leto 2021.

Glejte vsa letna poročila

Vseevropske raziskave

V okviru treh Eurofoundovih vseevropskih raziskav, ki se redno ponavljajo, so bili zbrani izvirni in popolnoma primerljivi podatki, ki glede na raziskavo zajemajo vse države članice EU in številne druge države. Na podlagi podatkov, zbranih med raziskavami, je mogoče opraviti poglobljeno analizo najrazličnejših vprašanj. Raziskave veljajo za enega najdragocenejših in edinstvenih virov informacij, s katerimi razpolaga Eurofound. Raziskave so podlaga in vodilo za velik del raziskovalnega dela Eurofounda.

Eurofound je v odziv na covid-19 prilagodil svoje raziskave tako, da spremlja spreminjajoče se razmere med pandemijo ter zbira podatke o vplivu na življenje državljanov EU in odzivih politike za ublažitev učinkov. Agencija je aprila 2020 začela edinstveno in obsežno spletno anketo, Življenje, delo in covid-19, da bi zajela daljnosežne posledice pandemije za način življenja in dela ljudi po vsej EU, in oblikovalcem politik pomagala doseči enakopravno okrevanje po krizi.

Opazovalnice

K delu na tematskih področjih prispevajo tudi tri Eurofoundove opazovalnice, ki jih podpira mreža Evrofoundovih dopisnikov in zajemajo države članice EU in Norveško. Prek mreže je mogoče zbiranje sistematičnih in primerljivih informacij o resničnem stanju in dogajanju na nacionalni ravni.

Odziv na enkratne zahteve po informacijah

Odziv na enkratne zahteve po informacijah glavnih Eurofoundovih interesnih skupin je ključna dejavnost v novem programskem obdobju. Glavni cilji te storitve so zagotovitev hitrosti, prilagodljivosti in kakovosti pri posredovanju prilagojenih informacij, ki zadoščajo novim in nastajajočim potrebam po informacijah.

Oglejte si vsa ad hoc poročila