Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Posodobljeno
4 Februar 2019
Objavljeno
12 December 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  66
  Referenčna št.: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Kataloška št.: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF180361
  Catalogue info

  Družbene spremembe in zaupanje v institucije

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Kot kažejo podatki evropskih raziskav o kakovosti življenja in Eurobarometra, je bilo naglo izgubljanje zaupanja v institucije začasen pojav med recesijo. V nekaterih državah članicah se je v tem obdobju zaupanje v EU zmanjšalo bolj od zaupanja v nacionalne vlade, v večini držav pa je zaupanje v EU ostalo večje od zaupanja v nacionalne vlade. Poročilo kaže, da lahko obvladovanje napetosti v družbi in občutkov družbene izključenosti pomaga zajeziti izgubljanje zaupanja. Najboljši način za poglobitev zaupanja v institucije pa je izboljšanje kakovosti javnih storitev. Zaupanje v javne institucije ima številne spodbudne in praktične posledice: v državah z večjim zaupanjem v politične institucije je na primer stopnja utaje davkov nižja (vrzel pri pobiranju DDV) in javnost bolj podpira politične reforme.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar