Odnosi med delodajalci in delojemalci

30 Januar 2023

Sindikati, organizacije delodajalcev in javni organi imajo pomembno vlogo pri upravljanju delovnih razmerij. So tesno povezani deli sistema, ki deluje na evropski, nacionalni, panožni in regionalni ravni ter na ravni podjetja.Read more

Sindikati, organizacije delodajalcev in javni organi imajo pomembno vlogo pri upravljanju delovnih razmerij. So tesno povezani deli sistema, ki deluje na evropski, nacionalni, panožni in regionalni ravni ter na ravni podjetja. V okviru sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci se v zadnjih letih zaradi razvoja tehnologije in oblik dela v stalno spreminjajočem se gospodarskem okolju pojavljajo številni izzivi.

Evropska komisija je zato leta 2015 predstavila „nov začetek“ za evropski socialni dialog. V skupni izjavi iz junija 2016 so Komisija, Svet Evropske unije in socialni partnerji poudarili temeljno vlogo evropskega socialnega dialoga, ki pomembno prispeva k oblikovanju zaposlitvenih in socialnih politik EU.

Read less

Nedavne posodobitve

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Eurofound se je v 40 letih delovanja razvil v ključno središče strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje usmeritev na področju odnosov med delodajalci in delojemalci. To vključuje povezave med socialnim dialogom na evropski in nacionalni ravni. Na podlagi znanja svoje mreže evropskih korespondentov iz 28 držav članic EU in Norveške beleži razvoj dogodkov v vseh državah članicah in EU kot celoti. 

Ključni prispevki

Eurofound pripravlja različne primerjalne analize, članke in študije primerov za države EU-28 in Norveško na področju odnosov med delodajalci in delojemalci ter redno posodablja podatkovne zbirke o povezanih temah.

V nedavni raziskavi so opredeljeni in obravnavani ključni vidiki in kazalniki, pomembni za sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci v 21. stoletju v Evropi. V drugi veji raziskav se preučuje, kako so socialni partnerji v EU in na Norveškem raziskali nove teme, orodja in inovativne pristope, da bi se odzvali na številne nove politične, pravne in socialne izzive, ki so nastali v zadnjih letih.

Plača in delovni čas ostajata pomembni področji, ki ju je treba vsako leto pregledati. En vidik nedavne posodobitve področja plač je osredotočen na ravni zakonsko določene minimalne plače v EU, v nekem drugem poglavju pa je glavna pozornost namenjena kolektivnim pogajanjem o plačah.

Eurofound od leta 2006 na zahtevo Evropske komisije opravlja študije o reprezentativnosti evropskih panožnih organizacij socialnih partnerjev.

Viri

Poročanje o razvoju dogodkov v zvezi z delovnim življenjem

Eurofound s spremljanjem in orodji za poročanje zagotavlja sistematične in primerljive podatke o nacionalnih sistemih odnosov med delodajalci in delojemalci ter razvoju dogodkov v zvezi s poklicnim življenjem, in sicer ob upoštevanju prispevkov svoje mreže evropskih korespondentov iz 28 držav članic in Norveške.

 

Read less
 • Publications (2299)
 • Data
 • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor