Mladi

21 Oktober 2021

Zagotavljanje dobrih pogojev za odraščanje. učenje in delo mladih je glavni cilj za Evropo in Eurofound, ki pa je trenutno povezan s posebnimi izzivi. V politiki na ravni EU je že dolgo velik poudarek na mladih, danes pa to velja še toliko bolj.Read more

Zagotavljanje dobrih pogojev za odraščanje. učenje in delo mladih je glavni cilj za Evropo in Eurofound, ki pa je trenutno povezan s posebnimi izzivi. V politiki na ravni EU je že dolgo velik poudarek na mladih, danes pa to velja še toliko bolj. Sedanja strategija EU za mlade ima dva zahtevna cilja. Prvi je zagotoviti več in enake možnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela. Drugi cilj je spodbujati mlade k aktivnemu državljanstvu in udeležbi v družbi.

Read less

Nedavne posodobitve

Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...
Top

Reševanje krize zaposlovanja mladih je med najpomembnejšimi nalogami evropskega političnega programa. Komisija je 7. decembra 2016 objavila sporočilo z naslovom Vlaganje v mlade v Evropi.Read more

Reševanje krize zaposlovanja mladih je med najpomembnejšimi nalogami evropskega političnega programa. Komisija je 7. decembra 2016 objavila sporočilo z naslovom Vlaganje v mlade v Evropi. Gre za okrepljeno prizadevanje za podpiranje mladih v obliki svežnja za mlade. Sveženj vključuje boljše možnosti za zaposlovanje prek jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih, boljše možnosti prek izobraževanja in usposabljanja ter boljše možnosti za solidarnost, učno mobilnost in vključevanje mladih.

Sveženj je namenjen oblikovanju politike na podlagi dokazov, pri čemer je zelo pomembno poslanstvo Eurofounda glede zagotavljanja znanja za pomoč pri razvoju socialnih in z delom povezanih politik. V Eurofoundovem programskem dokumentu za obdobje 2017–2020 bodo mladinska vprašanja obravnavana v okviru več strateških tematskih področij, kot so zlasti dobro delujoči in vključujoči trgi delakakovost življenja in kakovost družbe ter dostop do javnih storitev.

Delo Eurofounda

Eurofound je doslej opravil veliko dela na področju mladinskih vprašanj, povezanih z zaposlovanjem, kakovostjo življenja in socialno kohezijo.

Ključni prispevki: Kriza in delovna mesta

Kriza je še posebej prizadela mlade. Brezposelnost v EU je v prvem četrtletju leta 2013 dosegla rekordnih 10,9 %, stopnja brezposelnosti pri mlajših od 25 let pa je bila še veliko višja, in sicer 23,5-odstotna. V Grčiji in Španiji je bila brez dela več kot polovica mladih, stopnja brezposelnosti pa je bila izjemno visoka tudi na Portugalskem (38,2 %) in v Italiji (37,8 %).

Glede na takšne kritične stopnje brezposelnosti se zastavljata ključni vprašanji: „Kje so delovna mesta?“ in „Kako je še drugače mogoče pomagati mladim?“. Najnovejše delo Eurofounda zagotavlja številne prispevke za razvoj politike mladih, pri čemer se obravnavajo:

  • zagonska podpora za mlade;
  • podjetništvo mladih v Evropi;
  • evidentiranje tranzicije mladih v Evropi;
  • mladi in delo ter smernice politike za izboljšave;
  • pomoč mladim delavcem med krizo ter prispevki socialnih partnerjev in javnih organov ter
  • izkušnje z jamstvom za mlade na Finskem in Švedskem.

Ključni prispevki: Populacija mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in izključenost

Čeprav je stopnja brezposelnosti mladih visoka, pomeni le del težave. Poseben izziv je povezan z nesorazmernim vplivom recesije na mlade, mlajše od 30 let, tudi tiste z višjo stopnjo izobrazbe: približno 12,5 milijona oseb v starosti od 15 do 29 let ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja (NEET). Eurofound si prizadeva razumeti ekonomske in socialne posledice izključitve mladih s trga dela in iz izobraževanja. Glej Eurofoundovo obsežno delo na tematskem področju populacije NEET.

Poleg krize se nekateri mladi spopadajo s posebnimi težavami pri zaposlovanju: na primer, pri invalidih in tistih z drugimi zdravstvenimi težavami je možnost, da ne bodo zaposleni, se ne bodo izobraževali ali usposabljali, za 40 % večja kot pri drugih. Politika aktivnega vključevanja se šteje za najprimernejšo za obravnavanje teh težav. Eurofound je analiziral politiko aktivnega vključevanja za mlade invalidne osebe ali mlade z zdravstvenimi težavami v 11 državah članicah EU.

Mladinska razsežnost v Eurofoundovih raziskavah

Mladinska razsežnost je pomembna na številnih področjih Eurofoundovih raziskav. V tretji evropski raziskavi o kakovosti življenja (EQLS) iz leta 2012 so bile ugotovljene pomembne razlike med starostnimi skupinami v zvezi s kakovostjo življenja, socialno vključenostjo in kakovostjo družbe. Podrobnosti si je mogoče ogledati z uporabo filtra orodja za grafično predstavitev izsledkov raziskav EQLS Podatki iz raziskave EQLS so bili uporabljeni tudi za pripravo povzetka politike za leto 2014 o socialnem položaju mladih v Evropi (predstavljen v nadaljevanju).

V peti evropski raziskavi o delovnih razmerah (EWCS) iz leta 2010 je bilo ugotovljeno, da se nekateri vidiki delovnih razmer mladih delavcev (mlajših od 25 let) znatno razlikujejo od tistih pri starejših delavcih. Nedavno so podatki iz šeste evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) iz leta 2015 pokazali, da razlike v znanjih in spretnostih med mladimi in starejšimi delavci postopoma izginjajo. Dodatne informacije so na voljo z uporabo orodja za grafično predstavitev izsledkov raziskav EWCS.

Publikacija: Social situation of young people in Europe (Socialni položaj mladih v Evropi)

1. april 2014 – Ta povzetek politike temelji na ugotovitvah iz Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) in drugih raziskovalnih projektih, na podlagi katerih se pripravljajo številne smernice politike. V njem je proučena kakovost življenja mladih v Evropi, z osredotočanjem na razsežnosti, kot so življenjske razmere, socialna izključenost, odnosi in viri podpore, pa tudi udeležba v družbi in socialne/kulturne dejavnosti.
Foundation Findings – Social situation of young people in Europe (Foundation Findings – Socialni položaj mladih v Evropi)

Read less
  • Publications (148)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.