Žádosti o poskytnutí informací ad hoc

V dobách neustálých hospodářských a společenských změn musí být nadace Eurofound schopna reagovat na nové a vznikající informační potřeby tvůrců politik. V rámci nadšení nadace Eurofound provádět více studií a služeb na žádost svých hlavních skupin zúčastněných stran jsou klíčovou činností v jejím novém programovém období 2017–2020 reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc od hlavních zúčastněných stran.

Typy dokumentů

Součástí této práce je předkládání příležitostných dokumentů o vybraných tématech v celé řadě formátů:

  • specifické zprávy,
  • studie reagující na dotazy zúčastněných stran,
  • podkladové dokumenty,
  • příspěvky k publikacím,
  • zprávy a dokumenty z vlastní iniciativy,
  • zprávy placené zúčastněnými stranami.

Specifické zprávy se opírají buď o původní analýzu stávajících zdrojů údajů nadace Eurofound, jako jsou soubory údajů průzkumů, nebo o souhrny předchozího výzkumu nadace v dané oblasti.

Viz úplný seznam ad hoc zpráv

Cíle služby

Klíčovými cíli této služby je zajistit rychlost, flexibilitu, kvalitu a účinnost poskytování specifického vstupu za účelem splnění konkrétních potřeb zúčastněných stran nadace Eurofound a poskytnout důkazy o nepředvídaných problémech, které vyžadují opatření politiky. Poskytnutí zvláštní žádosti závisí na dostupnosti údajů.

Jsou vítány žádosti od organizací sociálních partnerů na evropské a vnitrostátní úrovni, vlád členských států prostřednictvím jejich předsednictví Rady EU a od orgánů EU. Bude zvolen selektivní přístup na základě významnosti a politické důležitosti žádostí a dostupnosti zdrojů.

Další informace

  • Kontakt: Donald Storrie, hlavní výzkumný pracovník – koordinátor