Přejít k hlavnímu obsahu

Od svého prvního konání v roce 1990 poskytuje průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) přehled pracovních podmínek v Evropě.

Cíle průzkumu

Hlavní cíle průzkumu jsou tyto:

  • na harmonizovaném základě zhodnotit a kvantifikovat pracovní podmínky zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných v celé Evropě,
  • analyzovat vztahy mezi různými aspekty pracovních podmínek,
  • určit ohrožené skupiny a oblasti spojené s obavami i s pokrokem,
  • monitorovat trendy stanovením stejnorodých ukazatelů pro tyto oblasti,
  • přispívat k rozvoji evropských politik v oblasti kvality práce a zaměstnanosti

Zaměření průzkumu

Rozsah dotazníku průzkumu se od prvního vydání značně zvětšil s cílem poskytnout komplexní obraz každodenního skutečného života mužů a žen v práci. Důležitou oblastí v posledních přezkumech dotazníku bylo zohlednění rovného postavení žen a mužů.

K zahrnutým tématům patří postavení v zaměstnání, délka a organizace pracovní doby, organizace práce, učení a odborná příprava, faktory fyzických a psychosociálních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, účast pracovníků, příjmy a finanční jistota i oblast práce a zdraví.

Rozsah pokrytí průzkumu

V každé vlně byl náhodný vzorek pracovníků (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných) dotazován osobně. Po rozšířeních EU a na základě zájmu zemí ESVO se geografický rozsah průzkumu zvětšil:

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.