Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009

Evropský průzkum společností (ECS) probíhá každé čtyři roky. Průzkum v roce 2009 byl v pořadí druhý a zahrnoval 30 zemí: 27 členských států, Chorvatsko, Turecko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (FYROM). První výsledky byly zveřejněny v prosinci 2009.