Európai munkakörülmény-felmérések (EWCS)

Az európai munkakörülmény-felmérés 1990 óta nyújt átfogó képet az európai munkakörülményekről.

A felmérés célkitűzései

A felmérés fő célkitűzései a következők:

  • az európai alkalmazottak és önfoglalkoztatók munkakörülményeinek összehangolt értékelése és számszerűsítése;
  • a munkakörülmények különféle összetevői közötti kapcsolatok elemzése;
  • a veszélyeztetett csoportok, valamint az aggodalomra okot adó és a haladással kapcsolatos kérdések azonosítása;
  • tendenciák figyelése az ezekre a kérdésekre vonatkozó egységes mutatók segítségével;
  • hozzájárulás a munka minőségét és a foglalkoztatási kérdéseket érintő európai politikák kidolgozásához.

A felmérés fókusza

Az első felmérés óta jelentősen kibővült az alkalmazott kérdőív által érintett témák köre. Ez azt a célt szolgálta, hogy átfogó képet lehessen adni arról a mindennapi valóságról, amelyet a férfiak és a nők a munka során tapasztalnak. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése fontos szempont volt a kérdőív legutóbbi felülvizsgálatai során.

A vizsgált témák között szerepel a foglalkoztatási státusz, a munkaidő hossza és beosztása, a munkaszervezés, a tanulás és képzés, a fizikai és pszichoszociológiai kockázati tényezők, az egészség és biztonság, a munka és a magánélet egyensúlya, a dolgozói részvétel, a keresetek és a pénzügyi biztonság, valamint a munka és az egészség viszonya.

A felmérés kiterjedési területe

Minden egyes felmérés véletlenszerűen kiválasztott munkavégzők (alkalmazottak és önfoglalkoztatók) személyes megkérdezésén alapul. Az Európai Unió bővítéseit és az EFTA-országok érdeklődését követően a felmérés földrajzi hatóköre kibővült: