Hatodik európai munkakörülmény-felmérés: 2015

Adatmegjelenítés

Tekintse meg, fedezze fel és hasonlítsa össze az EU és az egyes országok adatait a munka körülményeivel, minőségével, valamint a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatban interaktív adatmegjelenítő eszközünk segítségével.

Az Eurofound európai munkakörülmény-felmérése (EWCS) sokszínű, több országra, foglalkozásra, ágazatra és korcsoportra kiterjedő képet ad az európai munkahelyek világáról. Eredményei rávilágítanak bizonyos intézkedésekre, amelyek segítségével a szakpolitikai szereplők kezelhetik mindazokat a kihívásokat, amelyekkel Európa napjainkban szembesül. Az Eurofound 2015-ben már e sorozat hatodik felmérését készítette el (az első 1991-ben készült). A hatodik felmérés során 35 ország közel 44 000 munkavállalóját kérdezték meg. A felmérés eredményei részletes információval szolgálnak számos különböző kérdésről, így például a fizikai és pszichoszociális kockázatoknak való kitettségről, a munkaszervezésről, a munka és a magánélet egyensúlyáról, az egészség és a jólét kérdéseiről.

Főbb eredmények

A felmérés eredményei szerint a szerkezeti egyenlőtlenségek és a nem, foglalkoztatási helyzet és foglalkozás terén meglévő különbségek összességében még mindig jelentősek.  A munkahely minőségére vonatkozó szempontok némelyike terén az elmúlt 10 évben mérsékelt előrehaladás történt.

Hatodik európai munkakörülmény-felmérés – átfogó jelentés

A hatodik európai munkakörülmény-felmérés az előző öt felmérés tanulságaira építve ad országokon, szakmákon, ágazatokon és korcsoportokon átívelő képet az európai munkahelyekről.

Közzététel: Hatodik európai munkakörülmény-felmérés – átfogó jelentés

A munkahelyek minőségének objektív felmérésén túl a jelentés azt is megvizsgálja, hogy a munkavállalók hogyan ítélik meg a munkával töltött életszakaszt. Összefüggést talál a munkahely minőségének különböző dimenziói és az olyan tényezők között, mint a részvétel, az anyagi biztonság, a készségek és kompetenciák fejlesztése, az egészség és jólét, a munka és a magánélet összeegyeztetése és a munka fenntarthatósága.

Előzmények

A hatodik felmérés fontos mérföldkő az Eurofound számára: az előző öt felmérés eredményeire épít, így részletes képet fest az elmúlt 25 év európai munkahelyi tendenciáiról. Ráadásul, a 35 országot felölelő hatodik felmérés eddig a legátfogóbb munka a résztvevő országok számát tekintve.

  • Az 1991-ben készült első felmérés még csak 12 országra terjedt ki.
  • Az 1995-ben készült második felmérésben 15 ország vett részt,
  • míg a harmadikban (2000) 16 ország (az EU15 és Norvégia) képviseltette magát. A harmadik felmérést 2001-ben kiterjesztették a 10 uniós tagjelölt országra is.
  • A 2005-ös negyedik felmérés már 25 uniós tagállam, valamint két 2007-ben csatlakozó ország (Bulgária és Románia) részvételével zajlott, sőt, ezen országokon kívül kiterjedt Horvátországra, Törökországra, Svájcra és Norvégiára is (tehát összesen 31 ország vett benne részt).
  • A 2010-es ötödik felmérésben a 27 uniós tagállam mellett Horvátország, Törökország és Norvégia szerepelt, Svájc nem. Részt vett viszont benne Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – összesen tehát 34 ország.
  • A 2015-ben készült hatodik felmérés a 28 uniós tagállamon kívül öt uniós tagjelölt országra (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország), valamint Svájcra és Norvégiára terjedt ki.

Módszertan

Az Eurofound felmérésben részt vevő partnere, az Ipsos NV a társadalom keresztmetszetét tükröző statisztikai mintából véletlenszerűen kiválasztott munkavállalókat kérdezett meg. Az országmérettől és a nemzeti rendelkezésektől függően a minta országonként 1000–3000 főt foglalt magában.

A személyes interjúk a megkérdezettek otthonában készültek, és átfogó kérdéseket tartalmaztak a válaszadók munkakörülményeivel kapcsolatban. (Az összegyűjtött információkat szigorúan bizalmasan kezelték, és a megkérdezettek névtelensége is garantált volt.) A felmérés módszertanára vonatkozó részletes adatok az interneten hozzáférhetők.

További információ

A hatodik európai munkakörülmény-felmérés mikroadatait 2017 első negyedévében hozzák nyilvánosságra. A felmérés adatainak az Eurofound által készített másodlagos elemzését 2017-től teszik közzé. Ebben olyan kérdéseket vizsgálnak, mint a munkaidő, önfoglalkoztatás, idősödés, munkavállalói elkötelezettség és fejlődés, munka és egészség, foglalkoztatási helyzet és munkakörülmények.

Az európai munkakörülmény-felmérésekről bővebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sophia MacGorisszal az smg@eurofound.europa.eu címen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás