Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima: 2015.

Printer-friendly version

Vizualizacija podataka

Našim alatom za interaktivnu vizualizaciju podataka možete vizualizirati, proučavati i uspoređivati podatke o radnim uvjetima, kvaliteti rada i ravnoteži između rada i privatnog života, i to na razini EU-a i pojedinih zemalja.

Eurofoundovo Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) daje širok prikaz radnih uvjeta u Europi u raznim zemljama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama. Rezultati ukazuju na aktivnosti koje bi pomogle političkim akterima u rješavanju izazova s kojima je Europa danas suočena. Eurofound je 2015. proveo šesto istraživanje u nizu (istraživanja se provode od 1991.). Tijekom šestog istraživanja ispitano je gotovo 44 000 radnika u 35 zemalja. Rezultati pružaju detaljne informacije o širokom rasponu pitanja, uključujući izloženost fizičkim i psihosocijalnim rizicima, organizaciju rada, ravnotežu između rada i privatnog života kao i zdravlje i dobrobit.

Glavni rezultati

Općenito, istraživanje pokazuje da i dalje postoje velike strukturne nejednakosti i razlike u smislu spola, radnog statusa i zanimanja.  U posljednjih 10 godina ostvaren je određeni napredak u nekim aspektima kvalitete posla.

Pregledno izvješće šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima

Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) nadovezuje se na pouke iz prijašnjih pet istraživanja i daje široku sliku radnih uvjeta u Europi u raznim zemljama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama.

Publikacija: Pregledno izvješće šestog EWCS-a

U izvješću se ne iznose samo objektivna mjerila kvalitete posla, već i osobne procjene radnika o njihovom profesionalnom životu. Pronalaze se poveznice između različitih dimenzija kvalitete posla i čimbenika poput predanosti, financijske sigurnosti, razvoja vještina i kompetencija, zdravlja i dobrobiti, usklađivanja rada i privatnog života te održivosti rada.

Pozadina

Ovo šesto istraživanje od velikog je značaja za Eurofound: nadovezuje se na pouke iz prethodnih pet istraživanja i pruža bogat pregled trendova na radnom mjestu u Europi u posljednjih 25 godina. Osim toga, s obzirom na broj obuhvaćenih zemalja, šesto istraživanje najopsežnije je dosada jer uključuje 35 zemalja.

  • Prvo istraživanje, provedeno 1991., obuhvatilo je samo 12 zemalja.
  • Drugo istraživanje, provedeno 1995., obuhvatilo je 15 zemalja.
  • Treće istraživanje (2000.) obuhvatilo je 16 zemalja (15 država članica EU-a i Norvešku). Treće istraživanje prošireno je 2001. kako bi obuhvatilo 10 država kandidatkinja za članstvo u EU-u.
  • Četvrto istraživanje, provedeno 2005., obuhvatilo je 25 država članica i dvije zemlje koje će pristupiti EU-u 2007. (Bugarsku i Rumunjsku). Njime su također bile obuhvaćene Hrvatska, Turska, Švicarska i Norveška (sveukupno 31 zemlja).
  • Peto istraživanje, provedeno 2010., obuhvatilo je 27 država članica EU-a, Hrvatsku, Tursku i Norvešku (Švicarska nije bila uključena). Istim su istraživanjem bile obuhvaćene i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija – sveukupno 34 zemlje.
  • Šesto istraživanje, iz 2015., obuhvatilo je 28 država članica EU-a, pet zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku) te također Švicarsku i Norvešku.

Metodologija

Eurofoundov partner za provedbu istraživanja, Ipsos NV, obavio je intervjue sa zaposlenim osobama nasumce odabranima iz statističkog uzorka, čime je napravljen poprečni presjek društva. Ovisno o veličini zemlje i nacionalnim aranžmanima uzorak se kretao od 1 000 do 3 300 ispitanika po zemlji.

Neposredni intervjui obavljeni su u domovima ispitanika i sadržavali su velik broj pitanja o njihovim radnim uvjetima. (Sve prikupljene informacije tretiraju se uz najvišu razinu povjerljivosti i zajamčena je anonimnost svake intervjuirane osobe). Potpuni detalji metodologije istraživanja dostupni su putem interneta.

Dodatne informacije

Mikropodaci šestog EWCS-a bit će dostupni javnosti u prvom tromjesečju 2017. Eurofoundove sekundarne analize podataka iz istraživanja objavljivat će se od 2017. Njima će se istražiti pitanja poput radnog vremena, samozapošljavanja, starenja, uključenosti zaposlenika i njihova razvoja, rada i zdravlja, statusa zaposlenika i radnih uvjeta.

Za dodatne informacije o Europskom istraživanju o radnim uvjetima obratite se Sophiji MacGoris na smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely