Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima: 2015.

Vizualizacija podataka

Našim alatom za interaktivnu vizualizaciju podataka možete vizualizirati, proučavati i uspoređivati podatke o radnim uvjetima, kvaliteti rada i ravnoteži između rada i privatnog života, i to na razini EU-a i pojedinih zemalja.

Eurofoundovo Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) daje širok prikaz radnih uvjeta u Europi u raznim zemljama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama. Rezultati ukazuju na aktivnosti koje bi pomogle političkim akterima u rješavanju izazova s kojima je Europa danas suočena. Eurofound je 2015. proveo šesto istraživanje u nizu (istraživanja se provode od 1991.). Tijekom šestog istraživanja ispitano je gotovo 44 000 radnika u 35 zemalja. Rezultati pružaju detaljne informacije o širokom rasponu pitanja, uključujući izloženost fizičkim i psihosocijalnim rizicima, organizaciju rada, ravnotežu između rada i privatnog života kao i zdravlje i dobrobit.

Glavni rezultati

Općenito, istraživanje pokazuje da i dalje postoje velike strukturne nejednakosti i razlike u smislu spola, radnog statusa i zanimanja.  U posljednjih 10 godina ostvaren je određeni napredak u nekim aspektima kvalitete posla.

Pregledno izvješće šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima

Šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) nadovezuje se na pouke iz prijašnjih pet istraživanja i daje široku sliku radnih uvjeta u Europi u raznim zemljama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama.

Publikacija: Pregledno izvješće šestog EWCS-a

U izvješću se ne iznose samo objektivna mjerila kvalitete posla, već i osobne procjene radnika o njihovom profesionalnom životu. Pronalaze se poveznice između različitih dimenzija kvalitete posla i čimbenika poput predanosti, financijske sigurnosti, razvoja vještina i kompetencija, zdravlja i dobrobiti, usklađivanja rada i privatnog života te održivosti rada.

Pozadina

Ovo šesto istraživanje od velikog je značaja za Eurofound: nadovezuje se na pouke iz prethodnih pet istraživanja i pruža bogat pregled trendova na radnom mjestu u Europi u posljednjih 25 godina. Osim toga, s obzirom na broj obuhvaćenih zemalja, šesto istraživanje najopsežnije je dosada jer uključuje 35 zemalja.

  • Prvo istraživanje, provedeno 1991., obuhvatilo je samo 12 zemalja.
  • Drugo istraživanje, provedeno 1995., obuhvatilo je 15 zemalja.
  • Treće istraživanje (2000.) obuhvatilo je 16 zemalja (15 država članica EU-a i Norvešku). Treće istraživanje prošireno je 2001. kako bi obuhvatilo 10 država kandidatkinja za članstvo u EU-u.
  • Četvrto istraživanje, provedeno 2005., obuhvatilo je 25 država članica i dvije zemlje koje će pristupiti EU-u 2007. (Bugarsku i Rumunjsku). Njime su također bile obuhvaćene Hrvatska, Turska, Švicarska i Norveška (sveukupno 31 zemlja).
  • Peto istraživanje, provedeno 2010., obuhvatilo je 27 država članica EU-a, Hrvatsku, Tursku i Norvešku (Švicarska nije bila uključena). Istim su istraživanjem bile obuhvaćene i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija – sveukupno 34 zemlje.
  • Šesto istraživanje, iz 2015., obuhvatilo je 28 država članica EU-a, pet zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku) te također Švicarsku i Norvešku.

Metodologija

Eurofoundov partner za provedbu istraživanja, Ipsos NV, obavio je intervjue sa zaposlenim osobama nasumce odabranima iz statističkog uzorka, čime je napravljen poprečni presjek društva. Ovisno o veličini zemlje i nacionalnim aranžmanima uzorak se kretao od 1 000 do 3 300 ispitanika po zemlji.

Neposredni intervjui obavljeni su u domovima ispitanika i sadržavali su velik broj pitanja o njihovim radnim uvjetima. (Sve prikupljene informacije tretiraju se uz najvišu razinu povjerljivosti i zajamčena je anonimnost svake intervjuirane osobe). Potpuni detalji metodologije istraživanja dostupni su putem interneta.

Dodatne informacije

Mikropodaci šestog EWCS-a bit će dostupni javnosti u prvom tromjesečju 2017. Eurofoundove sekundarne analize podataka iz istraživanja objavljivat će se od 2017. Njima će se istražiti pitanja poput radnog vremena, samozapošljavanja, starenja, uključenosti zaposlenika i njihova razvoja, rada i zdravlja, statusa zaposlenika i radnih uvjeta.

Za dodatne informacije o Europskom istraživanju o radnim uvjetima obratite se Sophiji MacGoris na smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar