Peto Europsko istraživanje o radnim uvjetima - 2010.

Terenski rad za 5. Europsko istraživanje o radnim uvjetima provodio se od siječnja do lipnja 2010. Upitnik je obuhvaćao pitanja nesigurnog zaposlenja, načina upravljanja poduzećem i sudjelovanja radnika, ali i opća pitanja vezana uz posao, radno vrijeme, organizaciju rada, plaću, zdravstvene rizike povezane s poslom, kognitivne i psihosocijalne čimbenike, ravnotežu između poslovnog i privatnog života te pristup izobrazbi. U upitnik su uvrštena brojna pitanja kako bi se utvrdio utjecaj gospodarske krize na radne uvjete.

Ispitano je gotovo 44 000 radnika iz 34 zemlje – EU27, Norveške, Hrvatske, Makedonije, Turske, Albanije, Crne Gore i Kosova – zbog čega je ovo, 5. u nizu istraživanje, najopsežnije do sada u pogledu geografske pokrivenosti. Istraživanje je proveo Gallup Europe u uvjetima strogog osiguranja kvalitete kako bi se zajamčili najviši mogući standardi svih postupaka prikupljanja i obrade podataka.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar