Peto Europsko istraživanje o radnim uvjetima - 2010.

PDF version Printer-friendly version

Terenski rad za 5. Europsko istraživanje o radnim uvjetima provodio se od siječnja do lipnja 2010. Upitnik je obuhvaćao pitanja nesigurnog zaposlenja, načina upravljanja poduzećem i sudjelovanja radnika, ali i opća pitanja vezana uz posao, radno vrijeme, organizaciju rada, plaću, zdravstvene rizike povezane s poslom, kognitivne i psihosocijalne čimbenike, ravnotežu između poslovnog i privatnog života te pristup izobrazbi. U upitnik su uvrštena brojna pitanja kako bi se utvrdio utjecaj gospodarske krize na radne uvjete.

Ispitano je gotovo 44 000 radnika iz 34 zemlje – EU27, Norveške, Hrvatske, Makedonije, Turske, Albanije, Crne Gore i Kosova – zbog čega je ovo, 5. u nizu istraživanje, najopsežnije do sada u pogledu geografske pokrivenosti. Istraživanje je proveo Gallup Europe u uvjetima strogog osiguranja kvalitete kako bi se zajamčili najviši mogući standardi svih postupaka prikupljanja i obrade podataka.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely