Femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene - 2010

Feltarbejdet i forbindelse med den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene blev udført mellem januar og juni 2010. Spørgeskemaet omfattede spørgsmål som usikker ansættelse, ledelsesstil og medarbejderdeltagelse samt generel jobsammenhæng, arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse, løn, arbejdsrelaterede sundhedsrisici, kognitive og psykosociale faktorer, balancen mellem arbejde og fritid og adgang til videreuddannelse. Der blev medtaget en række spørgsmål, der skulle tage højde for virkningerne af den økonomiske krise på arbejdsvilkårene.

Næsten 44 000 arbejdstagere i 34 lande – EU27, Norge, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Albanien, Montenegro og Kosovo – blev interviewet, hvilket gjorde denne bølge til den mest omfattende til dato med hensyn til geografisk dækning. Den femte EWCS blev gennemført af Gallup Europe, som arbejdede inden for nogle stærke kvalitetssikringsmæssige rammer for at sikre den højest mulige standard i alle dataindsamlings- og redigeringsprocesser.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar