Euroopan viides työolotutkimus 2010

Euroopan viidennen työolotutkimuksen kenttätyö tehtiin vuoden 2010 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana. Kysely kattoi muun muassa seuraavat aiheet: epävarma työsuhde, johtamistyylit, työntekijöiden osallistuminen, yleinen työtilanne, työaika, työjärjestelyt, palkka, työperäiset terveysriskit, kognitiiviset ja psykososiaaliset tekijät, työn ja yksityiselämän tasapaino ja pääsy koulutukseen. Kyselyyn sisällytettiin useita kysymyksiä, joilla selvitettiin, miten talouden taantuma on vaikuttanut työoloihin.

Tutkimuksessa haastateltiin miltei 44 000:ta työntekijää, ja se kattoi seuraavat 34 maata: EU27, Norja, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki, Albania, Montenegro ja Kosovo. Tutkimus on tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista maantieteellisesti kaikkein kattavin. Viidennen EWCS-tutkimuksen toteutti Gallup Europe, joka käytti työssään korkealaatuista laadunvarmistusjärjestelmää varmistaakseen, että tiedot kerätään ja käsitellään mahdollisimman korkeatasoisesti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti