An Cuigiú Suirbhé ar Dhálaí Oibre san Eoraip - 2010

Rinneadh an obair allamuigh don 5ú Suirbhé ar Dhálaí Oibre san Eoraip idir Eanáir agus Meitheamh 2010. Chlúdaigh an ceistneoir saincheisteanna maidir le fostaíocht neamhbhuan, stíleanna ceannaireachta agus rannpháirtíocht oibrithe mar aon le comhthéacs ginearálta an phoist, uaireanta oibre, eagrúchán oibre, pá, rioscaí sláinte bainteach leis an obair, fachtóirí cognaíocha agus síceasóisialta, cothromaíocht oibre is saoil augs rochtain ar oiliúint. Áiríodh roinnt ceisteanna chun tionchar an choir chun donais gheilleagraigh ar dhálaí oibre a léiriú.

Rinneadh agallamh ar bheagnach 44,000 oibrí, ag clúdach 34 tír - AE27, an Iorua, an Chróit, Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Tuirc, an Albáin, Montainéagró agus an Chosaiv - ag cinntiú gurb ionann é seo agus an babhta is cuimsithí go dtí seo, i dtéarmaí clúdaigh gheografaigh. Chuir Gallup Europe an 5ú EWCS i bhfeidhm, a d'oibrigh laistigh de chreat láidir um dhearbhú cáilíochta ionas na caighdeáin ab airde agus ab' fhéidir sna próisis bhailithe agus eagarthóireachta sonraí uile a chinntiú.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Cuir ráiteas nua leis