Ötödik európai munkakörülmény-felmérés – 2010

PDF version Printer-friendly version

Az 5. európai munkakörülmény-felméréshez szükséges terepmunkát 2010 januárja és júniusa között végezték el. A kérdőív a következő kérdésekkel foglalkozott: bizonytalan foglalkoztatás, vezetői stílusok és munkavállalói részvétel, valamint általános munkaközeg, munkaidő, munkaszervezés, kereset, munkához kapcsolódó egészségügyi kockázatok, kognitív és pszichoszociális tényezők, a munka és magánélet közötti egyensúly és képzési lehetőségek.Számos kérdést tartalmazott, amelyek a gazdasági hanyatlás munkakörülményekre kifejtett hatására vonatkoztak.

Mintegy 44 000 munkavállalót kérdeztek meg 34 országban – az EU-27 tagállamok, Norvégia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Albánia, Montenegró és Koszovó –, aminek következtében eddig ez a felmérés volt a legátfogóbb a földrajzi kiterjedés tekintetében. Az 5. európai munkakörülmény-felmérést a Gallup Europe végezte el, amely szigorú minőségbiztosítási keretek között dolgozott, hogy a lehető legmagasabb normáknak is megfeleljen az összes adatgyűjtés és szerkesztési folyamat során.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely