Ötödik európai munkakörülmény-felmérés – 2010

Az 5. európai munkakörülmény-felméréshez szükséges terepmunkát 2010 januárja és júniusa között végezték el. A kérdőív a következő kérdésekkel foglalkozott: bizonytalan foglalkoztatás, vezetői stílusok és munkavállalói részvétel, valamint általános munkaközeg, munkaidő, munkaszervezés, kereset, munkához kapcsolódó egészségügyi kockázatok, kognitív és pszichoszociális tényezők, a munka és magánélet közötti egyensúly és képzési lehetőségek.Számos kérdést tartalmazott, amelyek a gazdasági hanyatlás munkakörülményekre kifejtett hatására vonatkoztak.

Mintegy 44 000 munkavállalót kérdeztek meg 34 országban – az EU-27 tagállamok, Norvégia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Albánia, Montenegró és Koszovó –, aminek következtében eddig ez a felmérés volt a legátfogóbb a földrajzi kiterjedés tekintetében. Az 5. európai munkakörülmény-felmérést a Gallup Europe végezte el, amely szigorú minőségbiztosítási keretek között dolgozott, hogy a lehető legmagasabb normáknak is megfeleljen az összes adatgyűjtés és szerkesztési folyamat során.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás