Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě – 2010

Práce v terénu pro pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě byly prováděny v době od ledna do června 2010. K tématům dotazníku patřilo nejisté zaměstnání, styly vedení a účast pracovníků, jakož i obecný pracovní kontext, pracovní doba, organizace práce, mzda, zdravotní rizika spojená s prací, kognitivní a psychosociální faktory, rovnováha mezi prací a soukromým životem a přístup ke školení. Byla zařazena řada otázek, které měly zachytit dopad hospodářského útlumu na pracovní podmínky.

Bylo dotazováno téměř 44 000 pracovníků ve 34 zemích (v EU-27, Norsku, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Albánii, Černé Hoře a Kosovu), čímž se tato vlna průzkumu stala z hlediska zeměpisného pokrytí dosud nejobsáhlejší. Pátý průzkum EWCS provedla společnost Gallup Europe, která pracovala v silném rámci zajištění kvality, aby zabezpečila nejvyšší možné standardy při veškerém shromažďování údajů a procesech úprav.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář