Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě – 2010

PDF version Printer-friendly version

Práce v terénu pro pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě byly prováděny v době od ledna do června 2010. K tématům dotazníku patřilo nejisté zaměstnání, styly vedení a účast pracovníků, jakož i obecný pracovní kontext, pracovní doba, organizace práce, mzda, zdravotní rizika spojená s prací, kognitivní a psychosociální faktory, rovnováha mezi prací a soukromým životem a přístup ke školení. Byla zařazena řada otázek, které měly zachytit dopad hospodářského útlumu na pracovní podmínky.

Bylo dotazováno téměř 44 000 pracovníků ve 34 zemích (v EU-27, Norsku, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Albánii, Černé Hoře a Kosovu), čímž se tato vlna průzkumu stala z hlediska zeměpisného pokrytí dosud nejobsáhlejší. Pátý průzkum EWCS provedla společnost Gallup Europe, která pracovala v silném rámci zajištění kvality, aby zabezpečila nejvyšší možné standardy při veškerém shromažďování údajů a procesech úprav.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely