Euroopa töötingimuste viies uuring – 2010

Euroopa töötingimuste viienda uuringu kohapealne uurimistöö toimus 2010. aasta jaanuarist juunini. Küsimustik hõlmas ebakindla tööhõive, juhtimisviiside ja töötajate osaluse, samuti üldise tööhõivekonteksti, tööaja, töökorralduse, töötasu, töötervishoiuriskide, kognitiivsete ja psühhosotsiaalsete tegurite, töö- ja eraelu tasakaalu ning koolitusele juurdepääsu küsimusi. Paljude küsimuste eesmärk oli uurida majanduslanguse mõju töötingimustele.

Küsitleti ligi 44 000 töötajat 34 riigis – Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, Norras, Horvaatias, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Türgis, Albaanias, Montenegros ja Kosovos –, mistõttu oli uuringu 2010. aasta korralduskord kõige suurema geograafilise ulatusega. Euroopa töötingimuste viienda uuringu viis läbi Gallup Europe, järgides kindlat kvaliteedi tagamise raamistikku, et tagada andmete kogumise ja töötlemise võimalikult hea kvaliteet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar