Al cincilea sondaj european privind condiţiile de muncă - 2010

Activitatea de teren pentru al cincilea sondaj european privind condiţiile de muncă s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iunie 2010. Chestionarul a inclus tematici cu privire la formele de muncă nesigure, stilurile de conducere şi participarea lucrătorilor, precum  şi contextul general al locului de muncă, timpul de lucru, organizarea muncii, salariul, riscurile pentru sănătate asociate cu locul de muncă, factorii cognitivi şi psihosociali, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată şi accesul la formare. Mai multe întrebări au fost introduse pentru a surprinde impactul crizei economice asupra condiţiilor de muncă.

Au fost intervievaţi aproape 44 000 de lucrători din 34 de ţări – UE27, Norvegia, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Albania, Muntenegru şi Kosovo –, acest val fiind cel mai cuprinzător de până în prezent ca acoperire geografică. Al cincilea sondaj EWCS a fost realizat de Gallup Europe, care şi-a desfăşurat activitatea într-un cadru solid de asigurare a calităţii, pentru a garanta standarde cât mai înalte în toate procesele de colectare şi editare a datelor.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou