Vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) 2010

Het veldwerk voor de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) vond plaats tussen januari en juni 2010. De vragenlijst ging over onzekerheid van de arbeidsrelatie, leiderschapsstijlen en werknemersparticipatie, maar ook over de algemene context van de baan, werktijden, arbeidsorganisatie, salariëring, arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's, cognitieve en psychosociale factoren, de balans tussen werk en privéleven en de toegang tot scholing. Ook waren er vragen opgenomen om na te gaan welke gevolgen de economische teruggang had op de arbeidsomstandigheden.

Er werden bijna 44 000 werkenden ondervraagd. Deze waren afkomstig uit 34 landen – EU27, Noorwegen, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, Albanië, Montenegro en Kosovo. Hiermee was dit in termen van geografische dekking de uitgebreidste enquête ooit. De vijfde EWCS werd uitgevoerd door Gallup Europe, die een sterk kwaliteitsbewakingskader hanteerde om te voldoen aan de hoogst mogelijke normen in alle processen van gegevensverzameling en bewerking

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen