Peta Evropska raziskava o delovnih razmerah – 2010

Terensko delo za peto Evropsko raziskavo o delovnih razmerah je bilo opravljeno med januarjem in junijem 2010. Vprašalnik je obravnaval vprašanja negotove zaposlitve, sloge vodenja in udeležbo delavcev ter tudi splošen okvir v zvezi z delovnim mestom, delovni čas, organizacijo dela, plačo, nevarnosti za zdravje, povezane z delom, kognitivne in psihosocialne dejavnike, ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem ter dostop do usposabljanja. Vključenih je bilo tudi več vprašanj za odkrivanje učinka gospodarske krize na pogoje dela.

Anketiranih je bilo skoraj 44 000 delavcev, zajetih pa je bilo 34 držav: države EU27, Norveška, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija, Albanija, Črna gora in Kosovo. Zaradi tega je bila ta raziskava s stališča geografske pokritosti najbolj izčrpna do sedaj. Peto raziskavo EWCS je izvedla organizacija Gallup Europe, ki je delovala znotraj okvira, ki zagotavlja kakovost, tako da je bilo zagotovljeno izpolnjevanje najvišjih standardov pri vseh postopkih zbiranja in urejanja podatkov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar