Piąte badanie warunków pracy w Europie - 2010

Prace terenowe w ramach piątego badania warunków pracy w Europie prowadzono od stycznia do czerwca 2010 r. Kwestionariusz obejmował kwestie niestabilności zatrudnienia, stylów przywódczych, udziału pracowników oraz ogólnego kontekstu pracy, czasu pracy, organizacji pracy, wynagrodzenia, zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą, czynników kognitywnych i psychospołecznych, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Umieszczono w nim również pytania dotyczące wpływu pogorszenia koniunktury gospodarczej na warunki pracy.

Wywiady przeprowadzono prawie z 44 000 pracowników z 34 krajów – UE–27, Norwegii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Albanii, Czarnogóry i Kosowa – co czyni tę turę badania najobszerniejszą pod względem zasięgu geograficznego. Piąte EWCS zostało przeprowadzone przez instytut Gallup Europe pracujący w sposób wyraźnie ukierunkowany na zapewnienie jakości, aby zapewnić jak najwyższe standardy wszystkich procesów gromadzenia danych i edycji.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz