Piąte badanie warunków pracy w Europie - 2010

PDF version Printer-friendly version

Prace terenowe w ramach piątego badania warunków pracy w Europie prowadzono od stycznia do czerwca 2010 r. Kwestionariusz obejmował kwestie niestabilności zatrudnienia, stylów przywódczych, udziału pracowników oraz ogólnego kontekstu pracy, czasu pracy, organizacji pracy, wynagrodzenia, zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą, czynników kognitywnych i psychospołecznych, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Umieszczono w nim również pytania dotyczące wpływu pogorszenia koniunktury gospodarczej na warunki pracy.

Wywiady przeprowadzono prawie z 44 000 pracowników z 34 krajów – UE–27, Norwegii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Albanii, Czarnogóry i Kosowa – co czyni tę turę badania najobszerniejszą pod względem zasięgu geograficznego. Piąte EWCS zostało przeprowadzone przez instytut Gallup Europe pracujący w sposób wyraźnie ukierunkowany na zapewnienie jakości, aby zapewnić jak najwyższe standardy wszystkich procesów gromadzenia danych i edycji.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely