Penktasis 2010 m. Europos darbo sąlygų tyrimas

Faktinė penktojo Europos darbo sąlygų tyrimo medžiaga rinkta nuo 2010 m. sausio iki birželio mėn. Klausimynas apėmė neužtikrinto užimtumo, vadovavimo stilių ir darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus, bendrųjų darbo sąlygų, darbo laiko, jo organizavimo ir užmokesčio, su darbu susijusio pavojaus sveikatai, kognityvinių ir psichosocialinių veiksnių, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros bei galimybių dalyvauti mokyme klausimus. Keliais klausimais siekta išsiaiškinti ekonomikos nuosmukio poveikį darbo sąlygoms.

Apklausta beveik 44 000 darbuotojų 34 šalyse: ES-27, Norvegijoje, Kroatijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje ir Kosove, todėl geografinės aprėpties požiūriu šis tyrimas buvo išsamiausias iš iki šiol atliktų tyrimų. 5-ąjį EDST atliko organizacija „Gallup Europe“ pagal griežtą kokybės užtikrinimo sistemą, siekdama užtikrinti kuo aukštesnius visų duomenų rinkimo ir redagavimo procesų standartus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti