Piektais Eiropas darba apstākļu apsekojums (2010. gads)

Praktiskais darbs piektajā Eiropas darba apstākļu apsekojumā tika veikts no 2010. gada janvāra līdz 2010. gada jūnijam. Aptaujas anketā bija ietverti jautājumi par nepastāvīgu nodarbinātību, vadības stiliem un darba ņēmēju līdzdalību, kā arī vispārīgo darba kontekstu, darba laiku, darba organizāciju, samaksu, ar darbu saistītajiem veselības riskiem, kognitīvajiem un psihosociālajiem faktoriem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un apmācību pieejamību. Apsekojumā tika ietverti vairāki jautājumi par ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz darba apstākļiem.

Tika aptaujāti gandrīz 44 000 darba ņēmēju 34 valstīs — ES 27, Norvēģijā, Horvātijā, Bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, Turcijā, Albānijā, Melnkalnē un Kosovā —, tādējādi šis bija ģeogrāfiski visplašākais apsekojums. Piekto EWCS veica uzņēmums Gallup Europe, kas strādāja saskaņā ar stingru kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai garantētu visu datu vākšanas un apstrādes procesu maksimāli augstu kvalitāti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru