Europsko istraživanje poduzeća 2013.

Europska poduzeća imaju ključnu ulogu u izlaženju iz krize i u postizanju ciljeva strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv razvoj. Glavno težište trećeg kruga istraživanja jest organizacija rada, inovacija na radnom mjestu, sudjelovanje zaposlenika i socijalni dijalog. Istraživanjem će se mapirati broj praksi koje se koriste na europskim radnim mjestima, kao i to kako se o njima raspravlja i pregovara na radnom mjestu, te neki od njihovih rezultata. Upitnik je pripremljen u suradnji s dioničarima Eurofounda te stručnjacima iz relevantnih područja.

Treće Europsko istraživanje poduzeća provela je tvrtka Gallup Europe te je pokrivalo ukupno 32 zemlje (27 država članica EU-a te Hrvatsku, bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Island, Crnu Goru i Tursku). Ciljana veličina uzorka za sve 32 zemlje je 29 950, u rasponu od 300 do 1 650 ovisno o veličini zemlje. Intervjui su se održali od veljače do svibnja 2013. te su, kao i u prethodnim krugovima, provedeni telefonski s menadžerima i predstavnicima zaposlenika na jeziku (jezicima) zemlje.

Kontrola kvalitete važan je element svih istraživanja Eurofounda i primjenjivat će se mjere u svim fazama trećeg ECS-a kako bi se osiguralo da su dostignuta očekivanja istraživanja visoke kvalitete.

Dostupni su upitnici na svim jezicima, a kasnije ove godine objavit će se daljnje informacije o metodologiji.