Den europæiske virksomhedsundersøgelse 2013

De europæiske virksomheder spiller en vigtig rolle for at komme ud af krisen og nå målene i Europa 2020-strategien for bæredygtig, inklusiv og intelligent vækst. Den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse er hovedsagelig rettet mod arbejdstilrettelæggelse, innovation på arbejdspladsen, medarbejderdeltagelse og social dialog. I undersøgelsen kortlægges det, hvilke metoder, der anvendes på de europæiske arbejdspladser, hvordan de drøftes og aftales på arbejdspladsen, og nogle af de resultater, der er opnået. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med Eurofounds interessenter og eksperter inden for de relevante områder.

Den tredje virksomhedsundersøgelse blev gennemført af Gallup Europe og omfattede i alt 32 lande (27 EU-medlemsstater og Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet). Stikprøvestørrelsen for alle 32 lande er 29 950 og varierer mellem 300 og 1650, afhængigt af landets størrelse. Interviewene fandt sted fra februar til maj i 2013, og ligesom i de tidligere undersøgelser blev ledere og repræsentanter for de ansatte interviewet via telefonen på det pågældende lands sprog.

Kvalitetskontrol er vigtigt i alle Eurofounds undersøgelser, og der vil derfor blive truffet foranstaltninger i alle faser af den tredje virksomhedsundersøgelse for at sikre, at forventningerne om undersøgelser af høj kvalitet opfyldes.

Spørgeskemaerne er tilgængelige på alle sprog. Yderligere oplysninger om metoder offentliggøres senere i år.