Sondajul european în rândul întreprinderilor 2013

Întreprinderile europene joacă un rol important în depăşirea crizei şi în atingerea obiectivelor Strategiei europene 2020 pentru o creştere economică inteligentă, durabilă şi inclusivă. Principala tematică abordată în cea de-a treia rundă este organizarea muncii, inovarea în muncă, participarea angajaţilor şi dialogul social. Sondajul va trasa o hartă a multor practici întrebuinţate în muncă în Europa, modul în care sunt discutate şi negociate la locul de muncă, dar şi rezultatele lor. Acest chestionar a fost elaborat în colaborare cu părţile interesate ale Eurofound şi experţi din domeniile respective.

Cel de-al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor a fost realizat de Gallup Europa şi a cuprins în total 32 de ţări (27 de state membre ale UE şi Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru şi Turcia). Dimensiunea eşantionului vizat pentru toate cele 32 de ţări este de 29 950, variind între 300 şi 1650 în funcţie de mărimea ţării. Interviurile s-au desfăşurat în perioada februarie - mai 2013 şi, la fel ca pentru primele sondaje, au fost realizate cu personal de conducere şi reprezentaţi ai angajaţilor prin telefon în limba (limbile) ţării.

Controlul calităţii este un element esenţial al tuturor sondajelor Eurofound şi se vor aplica măsuri în toate fazele celui de-al treilea sondaj european în rândul întreprinderilor pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele unui sondaj de înaltă calitate.

Sunt disponibile chestionarele în toate limbile iar, mai târziu în cursul acestui an, se vor publica informaţii suplimentare privind metodologia.