Europeiska företagsundersökningen 2013

De europeiska företagen spelar en avgörande roll för hur vi ska komma ur krisen och uppnå målen i Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla. I den tredje omgången av den europeiska företagsundersökningen ligger tyngdpunkten främst på arbetsplatsorganisation, innovation på arbetsplatserna, arbetstagarmedverkan och social dialog. I undersökningen kartlägger vi ett antal metoder som används på europeiska arbetsplatser och redogör för hur de diskuteras och förhandlas fram på arbetsplatsnivå och visar några av resultaten. Frågeformuläret har utarbetats i samarbete med Eurofounds intressenter och experter på de berörda områdena.

Den tredje europeiska företagsundersökningen har gjorts av Gallup Europe och omfattar sammanlagt 32 länder (EU:s 27 medlemsstater samt Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet). Målurvalets storlek för samtliga 32 länder är 29 950 och alltifrån 300 till 1 650 per land beroende på landets storlek. Intervjuerna ägde rum från februari till maj 2013 och liksom under de tidigare omgångarna gjordes de per telefon med chefer och arbetstagarrepresentanter på landets språk.

Kvalitetskontroll är en viktig del av alla Eurofounds undersökningar. Vi vidtar åtgärder kommer att vidtas i alla faser av den tredje europeiska företagsundersökningen för att se till att förväntningarna på en undersökning av hög kvalitet uppfylls.

Frågeformulär på alla språk finns tillgängliga och mer information om metoderna kommer att offentliggöras senare i år.