Europeiska företagsundersökningen (ECS) 2009

Europeiska företagsundersökningen (ECS) genomförs vart fjärde år. Undersökningen 2009 var det andra tillfället och den omfattade 30 länder: de 27 medlemsstaterna, Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. De första resultaten offentliggjordes i december 2009.