Evropska raziskava podjetij (ECS) 2009

Evropska raziskava podjetij (ECS) se izvaja vsako četrto leto. Raziskava iz leta 2009 je bila druga raziskava in je zajemala 30 držav: 27 držav članic, Hrvaško, Turčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Prvi rezultati so bili objavljeni decembra 2009.