Evropska raziskava podjetij (ECS) 2009

PDF version Printer-friendly version

Evropska raziskava podjetij (ECS) se izvaja vsako četrto leto. Raziskava iz leta 2009 je bila druga raziskava in je zajemala 30 držav: 27 držav članic, Hrvaško, Turčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Prvi rezultati so bili objavljeni decembra 2009.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely